1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Dyscalculie en rekenproblemen

Dyscalculie en rekenproblemen


Bij het rekenen, werken mensen vooral met kleine getallen dat zijn de gereedschappen om rekenklussen mee te klaren. De grote getallen vormen deel van de ‘klussen’.

Kinderen met dyscalculie lijken vooral met die gereedschappen moeite te hebben. Heel basale rekenelementen en rekenprocessen vormen ernstige obstakels die de rekenontwikkeling in de weg zitten.

In dit boek worden de obstakels die zich in het elementaire rekenen verscholen houden, besproken. Elk obstakel heeft zijn eigen hoofdstuk, met een min of meer gelijke opbouw: de moeilijkheid wordt beschreven, er wordt een voorbeeld uit de praktijk gegeven en er wordt besproken wat helpt en wat niet.

Als docent of remedial teacher ben je je doorgaans niet bewust van alle begripsstukjes en mentale acties die nodig zijn om de puzzel van een som goed op te lossen.

Dit boek is een absolute aanrader!

Tom Braams

te koop bij: www.woordenhaai.nl
Online aanmelden