1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Dyslectische kinderen leren lezen

Dyslectische kinderen leren lezen


Anneke Smits en Tom Braams

uitgeverij Boom, Amsterdam
ISBN 90 5352 80 67
januari 2006

te koop bij www.woordenhaai.nl
 Individuele, groepsgewijze en klassikale behandeling van leesproblemen

In het basisonderwijs is er een toenemende behoefte aan effectieve werkvormen voor het leesonderwijs. Veel leerkrachten hebben onvrede met de hun bekende methodieken, waar de betere lezers vaak meer van profiteren dan de zwakkere lezers. Met het beschikbaar komen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (H. Wentink en L. Verhoeven, 2001) is een hulpmiddel voorhanden om kinderen met (dreigende) leesproblemen te signaleren en te begeleiden.

In Dyslectische kinderen leren lezen worden in aansluiting op het Protocol een groot aantal concrete werkvormen voor het lezen besproken voor individuele begeleiding, voor het werken in kleine groepjes en voor klassikaal lezen. Bij alle werkvormen is er uitgebreid aandacht voor de voorbereiding en worden er beschikbare hulpmiddelen, software en geschikte boekjes genoemd. Er wordt veel aandacht besteed aan het volgen van de vorderingen met behulp van gerichte observaties en running records, en aan de didactische opbouw van de lessen. De werkvormen zijn uitgebreid in de praktijk beproefd en zeer effectief bevonden.

De bespreking van de werkvormen wordt vooraf gegaan door een viertal hoofdstukken over voorwaarden voor goed leesonderwijs, over communicatie met de veelal faalangstige zwakke lezers, over toetsen en over de voorbereiding van kleuters (m.n. risicokleuters) op het lees- en spellingonderwijs in groep 3.

Het boek is geschreven voor leerkrachten in de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, voor interne begeleiders en remedial teachers en voor hen die zich met de behandeling van dyslectische kinderen bezighouden.

Allerlei hulpmiddelen zoals overzichten en formulieren zijn in het boek te vinden. Scholen krijgen met dit boek veel aangereikt om na preventie in groep 1 en 2 en vroegtijdige onderkenning in groep 3 invulling te geven aan een structurele aanpak van leesproblemen. Het is echter aan te raden het boek niet puur als middel tot zelfstudie te gebruiken, maar ook trainingen op het gebied van leesbegeleiding te blijven volgen, zowel individueel als in teamverband. Specifieke trainingen naar aanleiding van het boek zullen verzorgd worden vanuit O.S.O. Windesheim.


Recenties

“Het boek verruimt ieders kennis en vaardigheden maar ook het enthousiasme om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling met betrekking tot het lezen. Dyslectische kinderen leren lezen is een must voor elke leraar en remedial teacher die serieus met zijn vak bezig is.” 
Herm Verbugt in: Tijdschrift voor Remedial Teaching

“Absolute aanrader. Dit boek mag eigenlijk in geen enkele schoolbibliotheek ontbreken. Het helpt scholen die werk willen maken van een structurele aanpak van leesproblemen een heel eind op weg.” 
Els van Dorslaer, op www.letop.be
Online aanmelden