1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Kinderen en jongeren met een depressie

Kinderen en jongeren met een depressie


Tom Braams en Tetta Talma

Amsterdam: Uitgeverij Boom, 1999
ISBN 90 5352 554 8
148 pp.

te koop bij www.woordenhaai.nl

Het komt veel meer voor dan velen denken: depressiviteit bij kinderen en jongeren. Maar al te vaak krijgen depressieve kinderen onvoldoende hulp omdat de depressie niet herkend wordt. Zonder hulp kan een depressie maanden, jaren duren. Dit kan ernstige gevolgen hebben: het leven van hele families kan er door ontwricht worden en het kan eindigen met zelfdoding.
In de serie Rondom het kind van uitgeverij Boom te Amsterdam is eind 1999 een praktisch boek over dit onderwerp verschenen. Tom Braams en Tetta Talma geven heldere informatie over het herkennen van een depressie, over de verschillende soorten depressies, over risicofactoren. Het herkennen van een depressie is het allerbelangrijkste, want gelukkig is een depressie in de meeste gevallen goed te behandelen.
De begeleiding, thuis en op school, krijgt uitgebreid aandacht. Ouders en leerkrachten krijgen veel praktische adviezen over hoe ze het beste met depressieve kinderen en jongeren kunnen omgaan.
De hulpverlening aan kinderen met een depressie bestaat doorgaans uit psychotherapie, vaak in combinatie met medicijnen. In zeer ernstige gevallen kan een psychiatrische opname nodig zijn.

Voor alle volwassenen die met kinderen omgaan is dit boek een belangrijk hulpmiddel. Bewustwording en herkenning van depressieve symptomen kan veel ernstige problemen voorkomen.


Stemmingsproblemen:
een risico bij kinderen met leerproblemen

Stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren krijgen nog niet de aandacht die ze verdienen. Dat hangt misschien samen met het gegeven dat het herkennen van depressiviteit bij kinderen en jongeren vaak moeilijk is. De groep kinderen met leerproblemen heeft een verhoogd risico op stemmingsstoornissen. Bij kinderen en jongeren met leerproblemen, die het slecht doen op school en ook buiten de school slecht functioneren, kun je maar beter uitgaan van een stemmingsstoornis, tot het tegendeel is bewezen.
lees meer


Depressie en angst bij basisscholieren met dyslexie

Van de groep kinderen die met lees- en spellingproblemen werd aangemeld bij Braams, had 30% stemmingsproblemen en kon meer dan 10% echt depressief genoemd worden. Ook waren er veel kinderen die flink faalangstig waren. Na een half jaar behandeling was de faalangst bij de meeste kinderen behoorlijk verminderd. De stemmingsproblemen waren ook minder, maar nog niet op het niveau van de vergelijkingsgroep.

Dyslexiebehandelaars bij Braams herkennen de resultaten van de vragenlijst na een halfjaar behandeling. Zij zien dat de meeste kinderen lekkerder in hun vel zitten en minder angstig zijn. Zij verklaren het verminderen, en tegelijkertijd het niet geheel normaliseren van de cognitieve depressiesignalen vanuit het gegeven dat de kinderen doorgaans een positieve ervaring hebben gehad wat betreft hun vooruitgang met het lezen en spellen (en dus hebben ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten), maar dat dit vaak door de omgeving van het kind onvoldoende wordt erkend. Docenten ervaren vaak wel de vooruitgang van de dyslectische leerling, maar blijven hen doorgaans hardnekkig vergelijken met het groepsgemiddelde, waaraan de leerling na een halfjaar behandeling nog niet voldoet. Ook de onderlinge vergelijking tussen de leerlingen blijft lange tijd in het nadeel van de dyslectische leerling uitvallen. Daar komt nog bij dat de meeste dyslectische leerlingen lange tijd onzeker blijven over hun toekomst. Als zij in de loop van hun schoolloopbaan steeds weer ervaren dat de dyslexie hun ontwikkeling niet in de weg staat, lijkt deze onzekerheid geleidelijk te verminderen.
lees meer
Online aanmelden