1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Kinderen met dyscalculie

Kinderen met dyscalculie


Annemie Desoete en
Tom Braams

Uitgeverij: Boom
ISBN: 9789085063681
176 blz. |

Verschenen: Maart 2008
derde druk, 2010


te koop bij www.woordenhaai.nl
Ook verkrijgbaar als:E-book

Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie (rekenstoornis) is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen.

Als we bij de dokter aankloppen met hoofdpijn, spierpijn, koorts en vermoeidheid, zal deze al snel aan griep denken. Bij rekenproblemen is dat minder eenduidig. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom kinderen niet goed leren rekenen: een kind kan zwak begaafd zijn, niet goed zien of horen of vaak ziek geweest zijn en waardoor het rekeninstructie gemist heeft. Een druk kind zou slecht kunnen rekenen omdat het weinig van de uitleg heeft opgepikt, een kind waarvan de ouders van aan het scheiden zijn is misschien met zijn gedachten niet bij het rekenwerk, en als kinderen slecht rekenonderwijs krijgen is het logisch dat ze het niet goed leren. Rekenproblemen is de verzamelterm voor alle kinderen die, omwille van welke reden ook, niet goed kunnen rekenen. Van een rekenstoornis(dyscalculie) spreekt men als er vaardigheden van het kind gestoord zijn, en het daardoor hardnekkige rekenproblemen heeft. Kinderen met rekenstoornissen zijn beduidend minder vaardig in rekenen en wiskunde dan je zou verwachten gezien de goede ontwikkeling die ze op andere gebieden maken. Ze rekenen vaak traag en/of maken daarbij vaak veel fouten. De rekenproblemen zijn erg hardnekkig. Zelfs als er op school en thuis voldoende instructie en oefening geboden wordt, leidt dit niet tot een normale beheersing.

In dit boek bespreken de auteurs de soorten rekenstoornissen die kinderen kunnen hebben en hoe deze rekenproblemen kunnen worden onderzocht. Kinderen met dyscalculie hebben vaak een flinke weerzin tegen rekenen. Het is belangrijk dat het rekenen voor hen weer leuk wordt. Er worden veel tips en adviezen gegeven, en rekenmaterialen genoemd die goed inzetbaar zijn. Zowel voor ouders als voor docenten is dit een bruikbaar en praktisch boek.
 

Over de auteur(s):
Annemie Desoete, orthopedagoog, is docent aan de universiteit Gent. Zij publiceert veel over rekenen en dyscalculie. Tom Braams is zelfstandig gevestigd psycholoog. Hij is gespecialiseerd in dyslexie en dyscalculie en schreef meerdere boeken over dyslexie.
 
Online aanmelden