1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Kinderen met dyslexie, een gids voor ouders

Kinderen met dyslexie, een gids voor ouders


door: Tom Braams

vierde, geheel herziene druk, 2009 
paperback, 160 blz.
Amsterdam: Uitgeverij Boom

ISBN 978 90 5352 339 1

te koop bij www.woordenhaai.nl


Sinds 1998, toen dit boek voor het eerst verscheen, is er veel veranderd rond dyslexie. Met name in het onderwijs is de kennis enorm toegenomen. Er verschenen richtlijnen (protocollen) voor de basisscholen over hoe ze kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen goed konden helpen. Goede basisscholen beginnen al in de kleuterklassen om kinderen met een dyslexierisico beter voor te bereiden op het leren lezen en spellen. Ook voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs verschenen dyslexieprotocollen. Bijna vijftien jaar nadat de Gezondheidsraad zich in een rapport over dyslexie uitsprak, is er, sinds januari 2009, een regeling gekomen waarmee de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie vergoed wordt door de ziektekostenverzekeringen.

De toegenomen kennis en de nieuwe vergoedingsregeling brengen weer nieuwe vragen met zich mee:
 
 • wanneer is er sprake van een mogelijke ernstige dyslexie en vergoedt de verzekering een diagnostisch onderzoek?
 • welke begeleiding moet de basisschool hebben gegeven voordat een kind op ernstige dyslexie kan worden onderzocht?
 • welke kinderen vallen onder de vergoedingsregeling en welke niet?
 • is een kind dat met intensieve begeleiding op school redelijk vooruit gaat niet dyslectisch?
 • bij welke dyslexiepraktijken wordt de zorg vergoed door mijn verzekering?

Maar ook de vragen die in de eerste druk van dit boek werden beantwoord, worden nog steeds gesteld door zowel ouders als leerkrachten. Dyslexie is nu eenmaal een complex taalprobleem. Het uit zich van kind tot kind zó verschillend, dat het vaak niet herkend wordt. Bovendien leidt het niet alleen tot problemen bij het lezen en spellen. Daarnaast heeft dyslexie voor een brugklasser heel andere gevolgen dan voor een leerling in groep vier. Niet alleen de dyslectische leerling, maar ook zijn ouders en zijn docenten worden daardoor vaak voor problemen geplaatst.

Als een kind dyslectisch is, gaat er een heleboel niet ‘vanzelf’. Ouders moeten heel veel uitzoeken, besluiten, uitleggen, regelen, overleggen, ondersteunen en helpen.  Docenten moeten niet alleen goed lesgeven, maar ook rekening houden met de beperkingen die dyslectische kinderen kunnen hebben. Daarnaast wordt er ook van ze verwacht dat ze kennis hebben van de belangrijkste hulpmiddelen, zoals Daisy-spelers en tekst-naar-spraaksoftware. Aan een docent met begrip voor de leerling en kennis van dyslexie heeft het dyslectische kind erg veel steun.

Dit boek probeert antwoorden te geven op de vragen waarmee ouders en leerkrachten van dyslectische kinderen kunnen zitten. Kennis over wat dyslexie is, welke problemen een kind kan hebben, wat je van de school kunt verwachten, hoe je je kind thuis kunt helpen, wanneer en hoe je hulpmiddelen inzet en naar welk type voortgezet onderwijs het kind kan, kunnen je als ouder en als docent helpen om de handicap die dyslexie kan zijn te minimaliseren.

De praktische adviezen die overal in het boek te vinden zijn, kunnen voor ouders en doecenten een steun in de rug zijn. Dyslexie hoeft de opleiding die bij het kind past, niet in de weg te staan. Wel moet een dyslectische leerling een flinke motivatie en het nodige doorzettingsvermogen hebben om zonder te veel kleerscheuren door het basis- en voortgezet onderwijs heen te komen. Met een goede begeleiding door ouders en leerkrachten en met specialistische hulp als dat nodig is, kunnen dyslectische kinderen een heel eind komen.
Online aanmelden