1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Dwaaloog: training van de ogen

Dwaaloog: training van de ogen


Speciale brillen, van Gemert therapie

Toen dyslexie nog ‘woordblindheid’ heette, had men het idee dat de oorzaak van de leesproblemen in de visuele waarneming moest worden gezocht. De gedachte dat je met training van de oogspieren, oogbewegingsoefeningen en convergentie-oefeningen (leren je beide ogen op hetzelfde punt te richten) veel kon bereiken, komt daar vandaan. Ook nu nog zijn er behandelaars die deze ideeën aanhangen en speciale brillen (o.a. prismabrillen) voorschrijven. Een nieuwe trend is het voorschrijven van gekleurde brillenglazen of van gekleurde plastic vellen die over de tekst gelegd moeten worden.
Voor deze behandelingen geldt hetzelfde als voor de motorische therapieën: er is voldoende aangetoond dat ze niet effectief zijn bij lees- en spellingproblemen. Zowel Amerikaanse verenigingen van kinder- en oogartsen als de Nederlandse commissies (commissie dyslexie van de Gezondheidsraad, Stichting Dyslexie Nederland) en wetenschappers die zich met dyslexie bezig houden (prof. W. Ruyssenaars, prof. A. van der Leij, prof. L. Blomert), wijzen visuele therapieën en speciale brillen af.

Ook de van Gemert therapie raden wij voor dyslectische kinderen ten zeerste af. Dyslexie is geen probleem met de visuele waarneming of in de motoriek, maar een probleem met de verwerking van taal. De vereniging tegen de Kwakzalverij schaart van Gemert zondermeer in het rijtje van kwakzalvers. Citaat: “Zijn werk als opticien zal waarschijnlijk wel volgens de regelen der kunst zijn, maar zijn inzichten in de neurologie komen uit duisterder bron. Mesker wordt genoemd, waarschijnlijk de neuroloog, die in de 60- en 70-er jaren in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen onderzoek deed naar oog-hand coördinatie. Voor wat het hersenonderzoek betreft: Meskers theorieën worden nu als obsoleet beschouwd, maar werden toen ook al door weinigen serieus genomen. De rammelende onzin over de hersenen, zoals door van Gemert beschreven, zal geen neuroloog anno 2005 serieus nemen.”
Minister Hoogervorst van Volksgezondheid is daar ook duidelijk over: brillen zijn geen oplossing voor dyslexie.

Wij zijn het hier geheel mee eens, en kunnen aanvullen dat de kennis over dyslexie die de van Gemert therapeuten op hun website hebben staan, met de wetenschappelijke kennis anno 2005 eveneens als ‘rammelende onzin’ moet worden gekwalificeerd.

Tom Braams
Online aanmelden