1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Mondelinge-taalproblemen bij kinderen met dyslexie

Mondelinge-taalproblemen bij kinderen met dyslexie


Drs. Talitha Postmus en drs. Tom Braams

in: Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2006(2), 24-28.

Bij kinderen met mondelinge-taalproblemen wordt niet zo snel aan dyslexie gedacht. Andersom worden bij dyslectische kinderen de problemen met de mondelinge taal nogal eens onderschat. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat er een forse overlap is tussen deze twee stoornissen. Voor de praktijk van de remedial teacher heeft dit flinke implicaties: men zal bij dyslectische leerlingen bewuster moeten werken aan onderdelen van de mondelinge-taalvaardigheid. Dit kan uitstekend in een behandelingsvorm die op geïntegreerd taalonderwijs is gericht.

lees meer
Online aanmelden