1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Schrijfontwikkeling en leerproblemen

Schrijfontwikkeling en leerproblemen


door Charles A. MacArthur, vertaling Ruurdje van Laar

verschenen in: Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2006 (3), 24-29.

“Goed schrijven betekent dat je één, misschien twee pagina’s schrijft zonder spellingfouten en dat alle punten, hoofdletters, paragraafindelingen en plekken waar je moet inspringen kloppen … meer zou ik er niet over kunnen zeggen.” (Antwoord van een leerling met leerproblemen uit groep zeven op een vraag in een interview over ‘goed schrijven’.)

Bovenstaand citaat laat zien dat leerlingen met leerproblemen zo bezig zijn met de techniek van het schrijven, dat zij ‘goed schrijven’ definiëren als schrijven zonder fouten. Hoewel een slecht handschrift en fouten in spelling en interpunctie saillante details zijn voor veel leerlingen en docenten, omvat ‘goed schrijven’ veel meer dan de technieken voor het produceren van tekst. Bedreven zijn in het schrijven vereist een efficiënte tekstproduktie. Even belangrijk zijn kennis van de inhoud, vormen en doelen van schrijven, het beschikken over effectieve strategieën voor het plannen en evalueren van het schrijven, het beschikken over taal- en leesvaardigheden, motivatie en effectieve zelfregulering. Schrijven is een uitdaging, zelfs voor vaardige volwassenen, en de meeste leerlingen vinden schrijven moeilijk. Volgens het National Assessment of Educational Progress (Persky, Daane, & Jin, 2003) gaf slechts 28% van de leerlingen uit groep 6, 31 % van de leerlingen uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs en 24% van de leerlingen uit de hoogste klas van het voortgezet onderwijs blijk van beheersing. Vooral voor leerlingen met leerproblemen is schrijven moeilijk. Zij hebben in vergelijking met hun normaal presterende medeleerlingen, minder kennis over schrijven, minder taalvaardigheden, meer problemen met spelling en handschrift, en minder strategieën voor schrijven (Troia, 2006).

klik hier als u het hele artikel wilt lezen
literatuurlijst bij dit artikel
Online aanmelden