1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Handige websites en informatie

Handige websites en informatie

Als bij u of uw kind de diagnose dyslexie is geconstateerd wilt u zo veel mogelijk weten over dit leerprobleem. Ook als IB-er of leerkracht in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is het prettig goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden bij dyslexie en de programma's die het kind of de tiener kunnen ondersteunen. Hieronder treft u enkele websites aan die (nog) meer informatie bieden over dyslexie of dyscalculie. Heeft u zelf nog goede tips over websites of programma's? Laat het ons weten via info@braams.nl

Masterplan Dyslexie is een website over de (leer- en lees)protocollen die ingevoerd worden in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Op de website staan dossiers over hulpmiddelen, de protocollen in het basisonderwijs, protocollen op het voortgezet onderwijs, wet- en regelgeving enzovoort. 

Op Balans Digitaal zijn filmpjes, boekentips, tips en andere artikelen te vinden op dyslexie en andere leerproblemen. Ook met veel filmpjes, bijvoorbeeld van Het Klokhuis over wat dyslexie is en wat het voor iemand betekent om dyslectisch te zijn. Prettig om samen met uw kind te bekijken. 

Een aantal ouders hebben een Facebookpagina aangemaakt, genaamd  'Dyslexie-ervaringen'. Er worden regelmatig handige tips of interessante artikelen gedeeld. Ook kunt u ervaringen delen of vragen stellen. 

Op Makkelijk Lezen Plein staan leesboeken, luisterboeken, dvd's en cd-roms voor kinderen en jongeren die lezen niet zo makkelijk vinden. Ouders kunnen er ook oefen- en leestips vinden, en leerkrachten vinden er onderzoeken naar lezen en leesbevordering. 

Leerkrachten en IB-ers vinden op Wij-Leren heel veel informatie en tips over Lees- en leeronderwijs. Ook over de gang van zaken wat betreft 'dyslexie en eindexamen' en het herkennen van sociaal-emotionele problemen bij dyslexie  vind je hier informatie.  

 
Online aanmelden