1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Bouw! Spelling oefenen in de onderbouw

Bouw! Spelling oefenen in de onderbouw

Uit de nieuwsbrief van december-2017 

De Universiteit van Amsterdam, onderwijsadviesbureau Het ABC en Lexima hebben samen het programma Bouw! ontwikkeld. Steeds meer scholen zetten dit programma in voor leerlingen in groep 2 tot en met groep 4. Braams is heel enthousiast over het programma en ziet hele goede resultaten bij kinderen. Een leerkracht aan het woord: "Aan het begin van groep 3 heb ik al gebeld met Braams over een leerling genaamd Charlie. Hij pakt niets op van de aangeboden letters en klanken en omdat zijn beide broers ook EED hebben vermoed ik dit ook bij hem. Braams adviseerde Bouw! in te gaan zetten en regelmatig contact te houden. Charlie zit nu eind groep 3 en kent steeds meer klanken. Ik vermoed nog steeds dat er dyslexie speelt, maar specialistische dyslexiezorg is op dit moment nog niet nodig", vertelt de leerkracht van Charlie.  

Met de inzet van Bouw! wordt voldaan aan het dyslexieprotocol . 
Online aanmelden