1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Links

Links

NOT

Van 22 t/m 26 januari staat Braams op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaabeurs in Utrecht. Wilt u gratis de NOT bezoeken, dan kunt u zich aanmelden door op de onderstaande banner te klikken. Onze stand is te vinden in hal 1, dyslexiestraat, stand 01.F032.

  
 

Belangenverenigingen

de site van oudervereniging Balans
www.balansdigitaal.nl

de site van de Vlaamse oudervereniging Sprankel
www.sprankel.be


Nederlandse en Vlaamse instellingen

Steunpunt dyslexie: Hier kunnen ouders terecht met vragen en mails over dyslexie.
www.steunpuntdyslexie.nl
 

Dyslexieprotocollen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
http://www.expertisecentrumnederlands.nl
 

Masterplan dyslexie: informatie voor scholen.
www.masterplandyslexie.nl

Zorgwijzer heeft een dossier gepubliceerd over dyslexie: www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie


Let op:  Vlaamse site voor mensen met een leerstoornis. Zeer veel nuttige informatie.
www.letop.be
 

Makkelijk Lezen Plein, de plek in bibliotheken voor kinderen met leesproblemen
www.makkelijklezenplein.nl
 

Anders Lezen, voor mensen met een leeshandicap
www.anderslezen.nl
 

Stichting makkelijk lezen
www.stichtingmakkelijklezen.nl
 

Stichting Handicap en Studie
www.handicap-studie.nl
 

Engelstalige sites

Preventing reading disabilities in young children (1998) is een van de belangrijkste rapporten van de laatste jaren. Goede voorbereiding op het leren lezen en vroege interventie met ´research based´ methoden zijn van groot belang. Het boek is via deze link gratis te downloaden.
 

De International Dyslexia Association (vroeger de Orton Dyslexia Society) is de grote belangenorganisatie op dyslexiegebied in de USA. Ze geeft het tijdschrift Annals of Dyslexia uit, dat in Nederland helaas slecht verkrijgbaar is.


De British Dyslexia Association geeft veel nuttige informatie op een zeer toegankelijke manier.
 

Dyscalculia.org, een uitgebreide site over dyscalculie, met veel informatie en verwijzingen.
 

Een belangrijk leesinterventieproject is Succes for all van Robert Slavin. Met vroegtijdige interventie kunnen veel leesproblemen voorkomen worden.
 

Het National Center for Learning Disabilities geeft informatie over leerstoornissen in het algemeen, ook voor ouders. Veel verwijzingen naar andere organisaties en sites.
 

LD Online: hier staan veel belangrijke Amerikaanse leesrapporten.
 

Reading Rockets: offers a wealth of reading strategies, lessons, and activities designed to help young children learn how to read and read better. Our reading resources assist parents, teachers, and other educators in helping struggling readers build fluency, vocabulary, and comprehension skills.
 

De onlangs overleden prof. Jeanne Chall was een van de belangrijkste leesdeskundigen. Ze werd bekend om de fasen die ze binnen de leesontwikkeling van kinderen onderscheidde. Deze site geeft informatie over die leesfasen (Klik daar op listen and watch).

 

Duitstalig

De Duitse dyslexie (Legasthenie) site
www.legasthenie.de

Online aanmelden