1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact

Komt u de Cliëntenraad versterken?

Gepubliceerd op: 16 november 2017


Het is belangrijk dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Voor Braams is het van belang dat cliënten een stem krijgen bij beleidsvorming. Zeker als het gaat om beleid dat de belangen van de cliënt raakt. De directie van Braams wil graag samen met (ouders van)cliënten een cliëntenraad oprichten. 

Wat doet de cliëntenraad?


De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Braams en adviseert de directie. Op deze manier levert de cliënten raad een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad fungeert als een doorgeefluik van wensen, behoeften, suggesties en knelpunten van de cliënten naar de directie.

Samenstelling cliëntenraad


De cliëntenraad bestaat uit vier leden en zijn allen cliënt of vertegenwoordiger van cliënten binnen Braams. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en daarom zijn de leden niet werkzaam binnen Braams. De zittingsduur is voor een periode van één tot vier jaren.

Werkwijze cliëntenraad


De cliëntenraad verzamelt de benodigde informatie voor het vervullen van zijn taak. De belangrijkste bron hiervan is informatie van cliënten, maar ook van Braams zelf. Verder onderhoudt de cliëntenraad contact met andere organisaties zoals cliëntenplatforms en cliëntenverenigingen. De cliëntenraad komt jaarlijks minimaal twee maal in vergadering bijeen.

Adviesrecht


De cliëntenraad is een adviesorgaan van de directie van Braams en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken waarbij de belangen van cliënten in het geding zijn. Bijvoorbeeld: -het algemeen beleid over het leveren van hulpverlening, -het kwaliteitsbeeld in het algemeen, -het klachtenreglement en wijzigingen in de interne organisatie van Braams.

Wat kunt u voor ons betekenen?


Uw inbreng is belangrijk en kan bijdragen aan een betere kwaliteit van hulpverlening. Graag vernemen wij daarom uw ervaring, mening, wensen of vragen. U kunt de cliëntenraad schriftelijk of per e-mail bereiken.

Braams cliëntenraad per e-mail: info@Braams.nl onder vermelding van Cliëntenraad.        Postadres: Braams Cliëntenraad, Hanzeweg 20, 7418 AT Deventer. 
Online aanmelden