1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact

Leerzame lezing door Tom Braams in Apeldoorn

Gepubliceerd op: 22 februari 2018 Tom Braams gaf samen met orthopedagoog Monique Jongman dinsdag 21 februari een lezing aan leerkrachten en intern begeleiders in cultuurhuis CODA in Apeldoorn. In de passende omgeving van CODA (wat naast een openbare bibliotheek ook een archief en musea huisvest) vertelden Tom en Monique over dyslexie en andere leerproblemen en hoe leerkrachten daar mee om kunnen gaan in de klas. 
 
Lezing bij Braams Kinder- en jeugdpsycholoog Tom Braams vertelde niet alleen over dyslexie en dyscalculie maar ook over het belang van een groei mindset in plaats van een vaste mindset (denkstijl), zeker voor kinderen met een leerprobleem. Een groei mindset gaat ervan uit dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat fouten maken niet erg is omdat je daarvan leert terwijl kinderen met een vaste mindset denken dat hun kwaliteiten vast staan. Zij doen dus bij voorkeur alleen de dingen waarvan ze zeker weten dat ze die kunnen. Fouten maken vinden ze vervelend en  uitdagingen aangaan ook. Bij Braams proberen de behandelaren (orthopedagogen) kinderen een groei mindset aan te leren zodat ze moeilijke dingen (zoals lezen en spelling) vol overtuiging aan durven gaan. 

Monique (naast orthopedagoog ook onderwijsconsulente bij ons Onderwijsloket) sloot de lezing af met een korte uitleg over de intake-  en diagnostiekprocedure bij Braams waarna alle aanwezigen met het boek 'Omgaan met dyslexie - sociale en emotionele problemen' huiswaarts gingen. 

De volgende lezing wordt gehouden in Arnhem op 27 februari om 19.00 uur door orthopedagoog Elsline Barends en orthopedagoog en oud-leerkracht Dana Klein Koerkamp. Opgeven voor de lezing in Arnhem kan op deze pagina. 
Online aanmelden