1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact

Wijziging protocol dyslexie diagnostiek en behandeling

Gepubliceerd op: 11 oktober 2013 Het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling is gewijzigd. In de herziende versie (2.0) van het protocol (klik hier) zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de wijzigingen.

1. Voldoende motivatie van zowel de cliënt als de ouder(s)/verzorger(s) is een randvoorwaarde voor de uiteindelijke indicatie tot behandeling. De beslissing van de (hoofd)behandelaar is hierbij leidend.

2. Een best-practice dyslexiebehandeling start met psycho-educatie voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s).

3. Bij 50% van de kinderen ligt de behandelduur tussen de 45 en 65 behandelingen. Van de overige 50% heeft 25% van de kinderen meer behandelingen en 25% minder behandelingen nodig.

4. Behandelsetting: Het is niet langer toegestaan om kinderen op school te behandelen, tenzij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) in uitzonderlijke gevallen toestemming geeft. Een behandeling dient plaats te vinden in een professionele zorginstelling met een multidisciplinair team van orthopedagogen/psychologen.

5. Een dyslexiebehandeling kent minimaal drie evaluatiemomenten: na 20, 40 en 60 behandelingen.

6. De behandeling kan vroegtijdig worden afgebroken bij geen of onvoldoende resultaat.

7. De ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt zijn verplicht betrokken bij de behandeling en tevens oefenpartner.

8. Diagnostisch onderzoek naar dyslexie en dyslexiebehandelingen vinden voornamelijk plaats binnen schooluren.