1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Aanmelden particuliere zorg

Aanmelden particuliere zorg

Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede zorg door uw gemeente, (bekijk hier de voorwaarden) kunt u wel terecht bij Braams.

Wij willen uw kind graag helpen bij zijn/haar leerprobleem, of dat nou een minder ernstige vorm van dyslexie, dyscalculie of een ander leerprobleem is. Tevens kunnen kinderen die ouder zijn dan dertien jaar en al voortgezet onderwijs volgen, de benodigde hulp krijgen van onze behandelaren. Wel zult u de kosten van de particuliere specialistische zorg zelf moeten bekostigen. 

De aanmeldformulieren voor particuliere specialistische zorg vindt u hier. Naast het aanmeldformulier van ouders ontvangen we graag minimaal de gegevens van het leerlingvolgsysteem en/of het schoolrapport om een beeld te kunnen vormen van het leerproces van uw kind.

Verder is het meer dan wenselijk als school in dit proces betrokken wordt. Dit is echter geen vereiste. De school kan relevante informatie geven over de begeleiding en ondersteuning op school bij het leerprobleem van uw kind. Wilt u zo vriendelijk zijn het aanmeldformulier voor scholen door de school van uw kind in te laten vullen en mee te sturen bij de aanvraag?  

Ouders


School

Online aanmelden