1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Aanmelden vergoede zorg

Aanmelden vergoede zorg

Iedereen is welkom bij Braams & Partners voor dyslexie onderzoek of behandeling. Wel is het zo dat de behandeling alleen wordt vergoed bij kinderen die in aanmerking komen, bekijk hier de voorwaarden. Hieronder vind je de aanmeldformulier voor vergoede zorg. 

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgegaan van de zorgverzekeraars naar gemeenten, de gemeente waarin u woont vergoedt dus het onderzoek en behandeling van leerlingen uit het basisonderwijs met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Braams heeft ook in 2017 en 2018 met een groot aantal gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wilt u weten of we ook een overeenkomst hebben met uw gemeente, neem dan contact met ons op via 0570 63 00 25 of mail naar info@braams.nl. 

Om u kind aan te melden voor dyslexie onderzoek hebben we veel gegevens nodig. Deze kunt u via onderstaande aanmeldformulieren aan ons doorgeven. Ook school zal gegevens over uw kind moeten invullen. Stuur beiden naar ons op en check bij de gemeente waarin u woont of u zich niet eerst daar moet melden. 

Aanmeldformulier vergoede dyslexiezorg  voor ouders

Aanmeldformulier vergoede dyslexiezorg Braams voor school

Let op: om geen onnodige vertraging op te lopen is het belangrijk dat u de aanmeldformulieren naar ons postadres verstuurt:

Braams 
T.a.v. het secretariaat
Hanzeweg 20
7418 AT Deventer

of mail naar info@braams.nl