1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Basis GGZ

Basis GGZ

Bij Braams zijn wij specialisten in leerproblemen. Vanuit de ervaring dat leren, welzijn en zelfvertrouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bieden we nu ook de mogelijkheid van basis GGZ. 

Het gaat om het behandelen van problemen die samenhangen met leerproblemen zoals (faal)angst, een lager zelfbeeld, somatische klachten of problemen in de emotieregulatie. Ook richten we ons op kinderen die achter raken in het leren ten gevolge van omgevings- of gezinsfactoren zoals bijvoorbeeld een scheiding van ouders of spanningen thuis.

Met behulp van cognitieve-, gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken is het vaak mogelijk om negatieve gedachten en emoties te verminderen, de motivatie om te leren en het zelfvertrouwen te vergroten. Daarbij kan het zinvol zijn om ouders pedagogisch te ondersteunen of om ouders en kinderen samen te begeleiden en hen inzicht te geven in soms vastgelopen patronen. Aan de hand van een degelijke anamnese en probleeminventarisatie maken we een "plan op maat".Faalangsttraining

Bij een faalangsttraining hebben kinderen in een groep steun aan elkaar, zullen zij herkenning vinden en kunnen ze vaardigheden op elkaar oefenen. Juist door onze expertise en ervaring met kinderen die leer- en/of bijkomende problemen ondervinden, hebben we alle kennis in huis om kinderen met faalangst te helpen. Bij Braams hebben we geen wachtlijst voor deze training. De eerstvolgende training start in de week van 6 mei 2019 op onze locatie in Deventer. Er is nog plek, dus opgeven is nog mogelijk.

Inhoud en belasting
De faalangsttraining is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (met ondersteuning van de ontspanningstechnieken van Bernstein). Het heeft als doel om de faalangst bij kinderen te verminderen door hen te leren omgaan met hun angst. De training is voornamelijk geschikt voor kinderen van het basisonderwijs tussen de 9 en 13 jaar. 

Tijdens deze training gaan groepjes van maximaal 8 tot 10 kinderen aan de slag met oefeningen om verschillende vaardigheden en technieken te ontwikkelen die hen helpen om te gaan met faalangstige gevoelens. De oefeningen hebben betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties (spanning/ontspanning), de rol van gedachten op je gedrag, exposure, aangeleerde hulpeloosheid en een aantal sociale vaardigheden (assertiviteit, omgaan met complimenten). Onze eigen orthopedagogen en/of psychologen zullen de training verzorgen. 

Voor het volgen van de faalangsttraining is het noodzakelijk dat u als ouder(s) twee ouderavonden over de training bijwoont en deelneemt aan een intakegesprek en afrondingsgesprek. Ook wordt van u verwacht dat u bereid bent uw kind thuis te helpen bij huiswerkopdrachten voor de training.

Kosten
De kosten voor het traject van faalangsttraining kunnen vergoed worden, wanneer een kind met een verwijzing van de (huis)arts wordt aangemeld. Om er zeker van te zijn dat de verwijzing voldoet aan alle eisen, kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Zij kunnen een brief verzorgen die meegenomen kan worden naar de (huis)arts. 

Aanmelden
Aanmelden voor de training kan door middel van het invullen van ons aanmeldformulier.

Indien u meer informatie wilt over onze basis GGZ of u wilt weten of één van uw leerlingen hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met één van onze gz-psychologen.
 
Online aanmelden