1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Behandeling van dyslexie

Behandeling van dyslexie

Voordat wij met een dyslexiebehandeling beginnen, is er een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, waarbij niet alleen de ernst van de lees- en spellingproblemen is ingeschat, maar ook een analyse is gemaakt van de onderliggende problematiek. Ouders en behandelaar krijgen daarmee een redelijk goed idee van de ernst van de dyslexie en van de verwachtingen die ze van een behandeling mogen hebben. Het is uiteraard een voorwaarde voor succes dat iedereen (kind, ouders en behandelaar) zijn uiterste best doet! Ouders spelen een zeer belangrijke rol in de dyslexiebehandeling. Zij zijn daarom het volledige behandeluur bij de behandeling aanwezig. Samen met het kind oefenen ze vier keer in de week thuis. Zo zijn ze een verlengstuk van de behandelaar (co-therapeut) en krijgt het kind elke dag individuele begeleiding!


Organisatie van de behandeling

Een gespecialiseerde dyslexiebehandeling bij onze praktijk is altijd individueel; het is niet goed mogelijk om dit in groepsverband te doen. In het algemeen krijgt een dyslectisch kind iedere week een les (van drie kwartier). In dat behandelingsuur komen verschillende zaken aan de orde: er worden nieuwe dingen uitgelegd, er wordt geoefend en er wordt bekeken hoe het met het huiswerk is gegaan.

Zonder huiswerk gaat het niet: er moet flink worden geoefend om nieuwe vaardigheden aan te leren. Omdat dyslexie zo’n hardnekkig probleem is, is er vaak veel meer oefening nodig dan de leerkrachten op school gewend zijn. Met het huiswerk maken staat of valt een behandeling. Te hard werken is echter ook niet goed: het kind kan hierdoor zijn motivatie verliezen. In de praktijk is gebleken dat 20-30 minuten oefenen per dag het meest effectief is. Bij het huiswerk maken is de hulp nodig van een van de ouders. Deze krijgt van de behandelaar nauwkeurige aanwijzingen over wat er geoefend moet worden en hoe dit moet worden aangepakt.

De duur van een dyslexiebehandeling verschilt natuurlijk erg. Afhankelijk van de ernst van de problemen en de inzet van kind en ouders kan dat variëren van een half jaar tot wel twee jaar. In veel gevallen is met een behandelingsperiode van twaalf tot vijftien maanden een flink deel van de achterstand weg te werken.


Inhoud van de behandeling

Of het nu gaat om technisch lezen en spellen, om huiswerk leren of om begrijpend lezen, steeds gaat het erom de leerling optimaal gebruik te leren maken van de structuur van de lees- of leerstof. Door de regelmatigheden van de taal beter te benutten, wordt de taal inzichtelijker gemaakt.

Bij het technisch lezen betekent het gebruik maken van ‘structuur’ dat het kind inzicht moet krijgen in de opbouw van woorden. Dat oefenen we met behulp van de computer. Het belangrijkste is echter dan een kind veel gaat lezen, in leuke boekjes. We gebruiken daarbij speciale leesmethodieken waarmee we falen proberen te voorkomen. Vaak gaan kinderen die al lange tijd weinig vooruitgang boekten dan opeens heel hard vooruit!

Bij de spelling moet eerst heel goed geleerd worden welke letters bij welke klanken horen. Als het kind dat goed beheerst, leert het op een heel systematische manier de spellingregels. Voor gelijk klinkende klanken (ei/ij, au/ou) worden hulpmiddeltjes aangeleerd. Met regels valt meer te doen dan doorgaans op school wordt gedaan!

Het leren van huiswerk gaat beter als alle logica en samenhang in de leerstof wordt benut. Als je de stof snapt, hoef je minder tijd te besteden aan het leren. Bij echt ‘stampwerk’ waar niets aan te snappen valt, is vaak winst te boeken met goede leer­technieken.

Bij het begrijpend lezen zijn er manieren aan te leren waardoor dyslectische kinderen een laag leestempo vaak goed kunnen compenseren. Hier moet de lezer gebruik leren maken van de logische opbouw en indeling van teksten, en moet hij de hulpmiddelen die de schrijver geeft beter leren te benutten. Verder is het belangrijk om meer naar de functie van bepaalde tekstgedeelten te kijken.

Het is noodzakelijk dat een dyslectische leerling onder zo prettig mogelijke omstandigheden kan werken. Dat betekent dat de leerling niet te gespannen moet zijn en vertrouwen in zijn eigen kunnen moet krijgen. Een positieve, steungevende omgang met het dyslectische kind is daarom erg belangrijk.
 

Psychologische ondersteuning 

Het kan wenselijk zijn dat de leerling wat extra steun krijgt omdat hij niet lekker in zijn vel zit, angstig is, of andere problemen heeft (DSMIV). Soms kunnen ouders ook wat steun gebruiken bij het opvoeding en begeleiding van hun kind. Braams kan ondersteuning bieden op sociaal-emotioneel vlak. 
Online aanmelden