1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Diagnostiek van leerproblemen

Diagnostiek van leerproblemen

 
 • Gaat uw kind niet meer met plezier naar school?
 • Heeft het problemen met lezen, schrijven of rekenen?
 • Heeft u het idee dat uw kind veel meer kan dan wat er uit komt?
 • Reageert uw kind zijn frustraties van school thuis af?
 • Presteert uw kind veel minder goed dan een tijdje terug?
 • Verveelt uw kind zich op school?
 

Dat zou kunnen wijzen op leerproblemen. Een kind met leerproblemen zit zichzelf het meest in de weg. Dat merken ouders vaak als het kind thuis komt. Vaak komen dan de spanningen van school er uit. Of het kind is heel stil en wil niets vertellen. Kinderen met leerproblemen veranderen soms in hun gedrag. Er zijn vaak slaapproblemen. Naar school gaan is niet meer zo leuk. De vraag is dan: waar ligt de oorzaak? Waarom gaat het niet goed op school? Wat zit het kind dwars en waarom? Is het de motivatie die ontbreekt; is het een kwestie van verstandelijke capaciteiten, of is er sprake van een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie…?

Particulier diagnostiektraject 
Als uw kind (nog) niet in aanmerking komt voor een vergoed diagnostiek- en behandeltraject, dan kunnen wij de problemen waar u kind tegenaan loopt wel in kaart brengen en u en de leerkracht adviseren. Dit is dan wel voor eigen rekening. 
Bij ernstige leerproblemen kunnen wij uw kind een specialistische behandeling geven. Een onafhankelijk onderzoek kan u helpen om uw kind beter te begeleiden en/of te laten begeleiden. 
 

Voor u een besluit neemt over het laten uitvoeren van een diagnostisch onderzoek kunt u, geheel vrijblijvend, informatie opvragen. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Tijdens het telefoongesprek kunt u de redenen voor het onderzoek verduidelijken en krijgt u alle gewenste informatie. Ook komen dan de kosten en voorwaarden van het onderzoek aan de orde. Na dit gesprek bent u hopelijk voldoende geïnformeerd. 
 

Afhankelijk van de vraagstelling en uw wensen kan er voor een onderzoek van een of twee halve dagen (drie of zes uur onderzoekstijd) worden gekozen. Daarna vindt het individuele onderzoek plaats, waarbij de ouder/verzorger (als de cliënt een kind is) niet meer aanwezig is. De bevindingen en adviezen worden in een uitgebreid rapport beschreven en meestal binnen drie - vier weken na de laatste onderzoeksdatum toegestuurd. 
 

Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het onderzoek wordt toegelicht en de adviezen worden besproken. Dan kan worden gesproken over een eventuele behandeling.
 

Telefoon: (0570) 63 00 25 Antwoordapparaat? Spreek naam en telefoonnummer in!
Online aanmelden