1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Onderzoek bij anderstaligen

Onderzoek bij anderstaligen

Volwassenen die geen Nederlands- of Engelstalig onderwijs hebben gevolgd, hebben soms ook ernstige problemen met lezen en schrijven in het Nederlands. Vaak is het niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. Heeft de persoon weinig of slecht onderwijs gehad in het moederland? Spelen psychische factoren, zoals trauma’s een rol? Of is er sprake van dyslexie?

Volwassenen met een anderstalige achtergrond zijn moeilijk te onderzoeken op dyslexie: de beheersing van het Nederlands is vaak niet zodanig dat er met Nederlandstalige tests onderzoek gedaan kan worden. Er is heel veel kennis van dyslexie en van taalproblemen nodig om dit goed te kunnen onderzoeken.

Braams heeft in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld waarin we door gesprekken met de cliënt over zijn problemen en zijn voorgeschiedenis en met gebruik van zorgvuldig gekozen tests tot een goede analyse van de problematiek kunnen komen, en een diagnose kunnen stellen.

Deze onderzoeken zijn altijd maatwerk. Samen met de cliënt en/of onderwijsgevenden of hulpverleners rond de cliënt wordt er een plan van aanpak voor onderzoek en eventuele behandeling vastgesteld.

Bel voor meer info met ons secretariaat (0570 630025) of mail naar info@braams.nl
Online aanmelden