1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Schoolkeuze

Schoolkeuze

Met dyslexie of dyscalculie naar het voortgezet onderwijs?

Als een kind dyslexie of dyscalculie heeft, is een goede keuze van voortgezet onderwijs niet eenvoudig. Ouders hebben soms goede redenen om te twijfelen aan het advies van de school. Als het kind een leerachterstand heeft opgelopen, krijgt het vaak een advies dat niet past bij zijn of haar capaciteiten.

In ons schoolkeuze-advies wordt tijdens het onderzoek niet alleen gekeken naar schoolgedrag en intellectuele capaciteiten. Ook de leervaardigheden worden onder de loep genomen. Kan een kind bijvoorbeeld de informatie uit teksten goed verwerken (begrijpend en studerend lezen) en is het in staat om zonder problemen huiswerk te leren (verbaal geheugen).
Bij de keuze van de profielkeuze (het vroegere vakkenpakket) kunnen onze adviezen – volgend op een eventueel onderzoek – een belangrijke bijdrage leveren. We kijken hierbij uiteraard niet alleen naar schoolcijfers, maar vooral naar de capaciteiten, motivatie en interesse. Want je moet bij pakketkeuze natuurlijk terdege rekening houden met de uiteindelijke studie- en beroepskeuze.

Een onderzoek betreffende school- of pakketkeuze wordt doorgaans een of twee halve dagen afgenomen. Het is in alle gevallen een individueel onderzoek.

Bel voor meer informatie: (0570) 63 00 25

meer over dyslexie
meer over dyscalculie
Online aanmelden