1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Werk en dyslexie: onderzoek en begeleiding

Werk en dyslexie: onderzoek en begeleiding

Moeite met schrijfwerk, moeizaam of traag lezen, faalangst, machteloosheid, dingen vergeten, trager werktempo,

maar ook

drang tot perfectie, creativiteit, compenseren kost vaak veel energie…

Welke invloed heeft dyslexie op jouw persoon?

Braams biedt een begeleidingstraject aan gericht op volwassenen die in hun werk tegen problemen aanlopen vanwege dyslexie, of mogelijke dyslexie. Beide trajecten beginnen met een diagnostisch onderzoek. Hierin wordt uiteraard bekeken of er inderdaad sprake is van dyslexie. In dat geval krijgt de cliënt een dyslexieverklaring. Ook vindt er onderzoek plaats naar andere oorzaken van de door de cliënt of de werkgever ervaren problemen.

Na het diagnostisch onderzoek, kunnen er een aantal gesprekken plaatsvinden om de invloed van de dyslexie op de huidige werksituatie door te nemen en nieuwe vaardigheden te oefenen. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn de effectieve inzet van eigen kwaliteiten, oefenen van heldere communicatie, feedback vragen en geven, omgaan met kritiek geven en ontvangen, het gebruik van hulpmiddelen, leren van nieuwe strategieën.
 
Wat betekent het voor je werk dat je dyslectisch bent?
 
“Door reorganisatie ben ik op een functie terecht gekomen met meer administratieve taken.“
Hoe ga je daarmee om, wat zijn mogelijke hulpmiddelen?

“Mijn takenpakket is uitgebreid, ik moet nu ook presentaties geven.“
Hoe pak je dit aan als je dyslectisch bent?

“We spreken elkaar steeds minder, alles gaat via de mail, of met verslagen. Ik moet zelf (beleids-)stukken schrijven, een zorgplan…“
Hoe communiceer je helder, ook over je eigen schrijfproblemen?

“Vlak voor de vergadering nog snel een stuk lezen, informatie samenvatten, je mening geven“.
Welke houvast heb je dan? Hoe breng je, ondanks je dyslexie, zodanig structuur aan dat de werkdruk niet te hoog wordt?

“Heel vaak neem ik werk mee naar huis.“
Waar liggen op grond van je dyslexie je grenzen en wat zijn je kwaliteiten?

“Organiseren kost erg veel moeite, er zijn momenten dat ik door alles wordt afgeleid.“
Welke handvatten en nieuwe strategieën zijn er om op verandering in je werk in te spelen en je tijd effectief te gebruiken?

In het supervisietraject wordt er hiernaast nog specifieker gekeken naar de invloed van dyslexie op je eigen persoon en beroepssocialisatie.


Dyslexie onderzoek

Dyslexie onderzoek met adviezen en een eventuele dyslexieverklaring, één gesprek om onderzoek te evalueren en over adviezen te praten.
Kosten: € 800,- tot € 1200,- (afhankelijk van complexiteit en breedte van het onderzoek)


Dyslexie: onderzoek en coaching

Dyslexie onderzoek met eventuele dyslexieverklaring, één gesprek om het onderzoek te evalueren en minimaal tien vooral op het aanleren van praktische vaardigheden gerichte begeleidingen van 45 minuten effectief.
Kosten: vanaf € 1430,-


Maatwerk

Wilt u een programma wat meer op uw behoefte is toegesneden? Bel dan voor informatie en voor overleg.


Tel (0570) 63 00 25.
info@braams.nl
Online aanmelden