1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Introductie dyscalculie

Introductie dyscalculie


Rekenproblemen zijn nog geen rekenstoornissen. Rekenproblemen horen bij het leren rekenen: ze horen bij het ontwikkelende getalbegrip en de ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemende inzicht van de rekenaar. De term ‘dyscalculie’ wordt daarom door velen niet makkelijk in de mond genomen. Terecht. Deze term duidt aan dat het om een disfunctie gaat, een stoornis. 
Veel rekenproblemen zijn goed te behandelen. Daarvoor is dan vaak wel een nauwkeurig onderzoek naar de rekenproblemen nodig, en een analyse van de cognitieve vaardigheden (intelligentie, ruimtelijk inzicht, redeneervaardigheden, korte en lange duurgeheugen) van het kind.


Rekenproblemen komen veel voor

Ook bij dyslectische kinderen! 
Vaak kan er met een gerichte begeleiding veel bereikt worden. Sommige rekenproblemen zijn zo hardnekkig dat er van een rekenstoornis gesproken kan worden.
In een diagnostisch onderzoek wordt geanalyseerd wat de oorzaken van de rekenproblemen of stoornissen zijn.

Bel ons voor informatie: (0570) 63 00 25

lees meer over diagnostisch onderzoek


Kennisverdieping

Op deze site zijn twee artikelen over rekenstoornissen (dyscalculie) te vinden. Het eerste artikel gaat over de verschillende soorten dyscalculie die je kunt onderscheiden.

Het tweede gaat over een zeer belangrijke voorwaarde om tot een goed niveau van rekenen te komen: een goed getalbegrip.
 

Kinderen met dyscalculie


Kinderen met dyscalculie, geschreven door Annemie Desoete en Tom Braams, is de toegankelijke inleiding in dit relatief nog onbekende probleem.

lees meer

 

Stripboek over dyscalculie


Milan komt terecht in een wereld zonder cijfers. Best fijn als je dyscalculie hebt, denkt hij. Maar dat valt tegen…

lees meer

 

Goede software voor kinderen met rekenproblemen?


Braams adviseert: Cijferhaai !


 

Opzoekboekje


Er is een opzoekboekje voor leerlingen die: 
  • niet of nauwelijks tot automatisering komen (bijv. leerlingen met dyslexie of dyscalculie),
  • behoefte hebben aan herhaalde, éénduidige instructie,
  • behoefte hebben aan veiligheid (reken- en/of spellingfeiten kunnen ze opzoeken als dat nodig is.

lees meer
Online aanmelden