1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Tips voor ouders

Tips voor ouders


Kennis is macht…

Lees over dyslexie! Zorg dat je snapt wat er voor gevolgen het voor je kind heeft. Weet waarover je praat met docenten.

Word lid van de oudervereniging

Balans, of van de Vlaamse vereniging Sprankel, voor de contacten met andere ouders, voor informatie via lezingen, avonden en via het blad Balans Belang.


Ouder en school

 • Probeer zo concreet mogelijke informatie te krijgen op de vragen die je hebt aan docenten. Welk doel is er bij de begeleiding gesteld? Hoe wordt vooruitgang gecontroleerd? Wat is de rol van de ouders?
 • Houd het proces scherp in de gaten. Zet je vragen op papier, zet conclusies en afspraken op papier, maak vervolgafspraken.
 • Wees je ervan bewust dat je altijd de volledige verantwoordelijkheid voor je kind hebt. Wacht niet te lang met actie ondernemen als er zaken fout lopen. Neem snel contact op met de leerkracht, de mentor, de behandelaar.
 • Zorg dat je steeds duidelijk maakt dat je niet de tegenpartij bent van de persoon met wie je praat, maar dat je een gemeenschappelijk doel hebt.
 • de Cito eindtoets: lees meer


Specialistische hulp

 • Geloof niet in wonderdokters met hun alternatieve therapieën! Hun aanpak baat niet en schaadt wel. Het kind blijft langer dan nodig rondlopen met problemen, met alle gevolgen van dien. Naar mate de tijd verstrijkt, wordt het moeilijker om nog resultaten boeken met een goede behandeling. lees meer
 • Een dyslexiebehandeling kan alleen succes hebben als er wekelijks 4-5 keer geoefend wordt. Het is zeer belangrijk dat u daar als ouder samen met uw kind tijd in steekt.
 • Probeer zo concreet mogelijke informatie te krijgen op de vragen die je hebt aan behandelaars, psychologen en orthopedagogen. Wat is het doel dat er gesteld wordt? Vraag om een prognose en een voortgangsrapportage. Wat is de rol van de ouders?
 • Blijf niet te lang voortmodderen als een behandeling onvoldoende vooruitgang oplevert. Vraag bij twijfel een tweede mening.
 • Houd moed, het is een lange weg die je moet gaan met je kind. Met veel doorzettingsvermogen en met een goede behandeling kunnen de meeste kinderen met leerstoornissen nog aardig op hun plek terecht komen.


Thuis

 • Veel voorlezen! Zoek heel leuke boeken, die niet te makkelijk zijn. Vraag eventueel advies in de bibliotheek. Veel voorlezen vergroot de woordenschat en leidt tot een beter leesbegrip omdat kinderen meer tekstervaring krijgen.
 • Lees ook voor uit de krant, uit schoolboeken, etc. Hoe meer hoe beter!
 • Doe spelletjes waarbij gerekend moet worden met kinderen die moeite hebben met het automatiseren van sommen. Bijvoorbeeld Yahtzee, Triomino’s
 • Bekijk de kinderpagina’s van deze site!
 • Laat kinderen spelend leren met goede educatieve software, zoals Taalblobs.
Online aanmelden