1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Opzoekboekjes

Opzoekboekjes


Braams heeft voor kinderen met reken- en spellingproblemen een hulpmiddel ontwikkeld: de ‘opzoekboekjes’. Er is een opzoekboekje voor
 
 • Spelling
 • Rekenen basisschool
 • Rekenen Voortgezet Onderwijs
 • Engels
 • WiskundeDe opzoekboekjes zijn met name bestemd voor leerlingen die:
 
 • niet of nauwelijks tot automatiseren komen (bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie of dyscalculie),
 • behoefte hebben aan herhaalde, eenduidige instructie,
 • behoefte hebben aan veiligheid (reken- en/of spellingfeiten zijn op te zoeken als dat nodig is).

Het opzoekboekje:
 
 • bevordert de zelfredzaamheid van leerlingen,
 • bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen,
 • geeft leerlingen de herhaalde instructie nadat de inhoud van een kaartje behandeld en uitgelegd is,
 • probeert ervoor te zorgen dat kinderen met problemen verder kunnen met hun spelling- en rekentaken.

Het opzoekboekje is geen vervanging van de instructie, maar is een ondersteuning bij de begeleiding van een leerling!

zie voor meer info: https://www.braams.nl/opzoekboekje/inleiding?

bestellen kan op http://www.woordenhaai.nl/webwinkel/20/Opzoekboekjes/#172?

Online aanmelden