1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Opzoekboekjes

Opzoekboekjes


Braams heeft voor kinderen met reken- en spellingproblemen een hulpmiddel ontwikkeld: de ‘Opzoekboekjes’. Er is een Opzoekboekje voor
 • Spelling
 • Rekenen basisschool
 • Rekenen Voortgezet Onderwijs (2F/3F)
 • Wiskunde
 • Engels
Sommige van de boekjes zijn in een losse variant te krijgen, andere enkel gebundeld. Spelling en rekenen (basisschool) zijn in beide varianten te verkrijgen.De Opzoekboekjes zijn met name bestemd voor leerlingen die:
 • niet of nauwelijks tot automatiseren komen (bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie of dyscalculie),
 • behoefte hebben aan herhaalde, eenduidige instructie,
 • behoefte hebben aan veiligheid (reken- en/of spellingfeiten zijn op te zoeken als dat nodig is).

Het Opzoekboekje:
 • bevordert de zelfredzaamheid van leerlingen,
 • bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen,
 • geeft leerlingen de herhaalde instructie nadat de inhoud van een kaartje behandeld en uitgelegd is,
 • probeert ervoor te zorgen dat kinderen met problemen verder kunnen met hun spelling- en rekentaken.

Het Opzoekboekje is geen vervanging van de instructie, maar is een ondersteuning bij de begeleiding van een leerling!

Zie voor meer info: https://www.braams.nl/opzoekboekje/inleiding?. Bestellen kan op https://webwinkel.braams.nl/opzoekboekjes.   
Online aanmelden