1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Woordenhaai en Cijferhaai

Woordenhaai en Cijferhaai


Oefening + leerplezier = vooruitgang !


Braams heeft speciale software ontwikkeld voor het oefenen met lezen en spellen of met rekenen. Voor het lezen en spellen is er Woordenhaai. Voor het rekenen: Cijferhaai.

Woordenhaai en Cijferhaai brengen plezier en leren in een optimale mix samen. Leren met Woordenhaai en met Cijferhaai doe je voor je lol én is didactisch waardevol.

Kinderen die moeizaam leren vanwege een leerprobleem of leerstoornis kunnen met Woordenhaai en Cijferhaai veel leren, mét de nodige uitdaging die spelletjes kunnen bieden en zonder risico op motivatieverlies. Bij fouten krijgen kinderen feedback, waarmee ze geleidelijk naar de goede oplossing toe worden geleid.

Kinderen die zich goed ontwikkelen krijgen met Woordenhaai en Cijferhaai een extra stuk oefening. Die herhaling van de stof zorgt er voor dat de basiskennis voor lezen, spellen en rekenen steviger wordt gelegd en met minder fouten kan worden toegepast.

Kinderen die juist mìnder begeleiding nodig hebben, kunnen met minimale instructie zelf verder gaan met nieuwe reken- of spellingonderwerpen. Met Cijferhaai of Woordenhaai kunnen ze zelfontdekkend leren, gesteund door inzichtgevende spelvormen en visualisaties en met behulp van de programma-instructies.

De ervaring is dat kinderen de spelletjes lang leuk blijven vinden. Door de zeer uitgebreide inhoud, Woordenhaai en Cijferhaai bieden allebei vrijwel de gehele leerstof die men doorgaans op de basisschool wil doorwerken, zullen de programma’s langdurig en intensief gebruikt worden.

Woordenhaai en Cijferhaai zijn methode-onafhankelijk, ze kunnen dus naast elke methode gebruikt worden.

Beide programma’s hebben een uitgebreide docentenmodule, waarmee de begeleider kinderen gericht werk op kan geven en waarmee de gedane oefeningen kunnen worden geëvalueerd. Een doorgaande leerlijn van individuele behandeling naar de klaasesituatie of naar thuis is er prima mee mogelijk.


Woordenhaai

Woordenhaai, het meest gebruikte ICT programma op dyslexiegebied in Nederland (onderzoek Lexima, 2010), is nog véél veelzijdiger geworden. Met nieuwe methodes, veel nieuwe spelletjes en een nieuwe presentatie waardoor snel inzichtelijk is welke spelletjes didactisch het meest waardevol zijn.


De leesmethode’s in Woordenhaai zijn:
 1. Basisprogramma Lezen en Spellen (woordenlijsten voor het aanleren van de spelling en het oefenen van het lezen op woordniveau). DIT IS DE LEERMETHODE DIE VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IS, ALS ER GEEN REDENEN ZIJN OM EEN VAN DE ANDERE LEERMETHODES TE GEBRUIKEN.
 2. Aanleren letter-klankkoppeling (het aanleren van de letter-klank koppelingen).
 3. Aanvankelijk lezen (woordenlijsten als een kind typische leesproblemen heeft).
 4. Letters en klanken (speciaal voor kinderen met moeite met klankherkenning, -synthese en -analyse).
 5. Woordenschat (woordenschatontwikkeling, voor kinderen met een beperkte woordenschat).
 6. Voorbeelden eigen woordenlijsten: dit is geen methode. Hier vindt u ideeën voor zelf toe te voegen woordenlijsten.

Maar ook leerlingen zonder speciale onderwijsbehoeften kunnen natuurlijk prima oefenen met Woordenhaai. De docent kan bij elk spellingprobleem geschikte woordenlijsten vinden, en ook zelf woordenlijsten samenstellen, voor bijvoorbeeld woordpakketten.

Met de verbeterde docentenmodule kan de docent werk voor een leerling klaarzetten en nauwkeurig evalueren hoe de vorderingen zijn. Een doorgaande lijn van RT of vanuit een leesinterventieprogramma naar de klas is dan gemakkelijk te maken.

Instructievideo’s helpen de docent om het programma optimaal te kunnen inzetten.

Usb versie

Voor gebruik in remedial teaching praktijken is er nu een usb versie van Woordenhaai. Deze maakt het thuis oefenen makkelijk en efficiënt. Tijdens de RT wordt er gewerkt met de stick van de leerling. De docent stelt via de docentenmodule het huiswerk klaar. De leerling gaat vervolgens thuis met Woordenhaai aan de gang en krijgt direct het ingestelde huiswerk te doen. Bij het volgende leerlingcontact kan de docent, alweer via de docentenmodule, precies van de stick aflezen welk huiswerk gedaan is, en hoe goed dit ging. Eventueel kan een overzicht, incl. gemaakte fouten, worden uitgeprint. Zo krijg je een geweldige doorgaande leerlijn, en heb je maximale controle over het huiswerk. Omdat oefenen met Woordenhaai superleuk is, is een leereffect bijna gegarandeerd!

Meer info? klik hier

 

Cijferhaai


Cijferhaai is een programma waarbij door middel van meer dan 50 spelletjes rekenvaardigheden kunnen worden geoefend. Het biedt zowel oefening met rekenvoorwaarden als met de rekensommen zelf. Op vele manieren kan het begrip van getallen en sommen worden verbeterd. De spelvormen zijn motiverend voor alle leerlingen, ook voor hen die hun plezier in rekenen verloren hebben. Kinderen spelen met de door de begeleider gekozen opgaven, waarbij elke keer dat er gespeeld wordt een nieuwe serie sommen wordt gemaakt.
Met Cijferhaai kunnen kinderen oefenen met getalbegrip en rekenvaardigheden. Meer dan 50 spelletjes geven mogelijkheden om met allerlei vaardigheden te oefenen die van belang zijn voor het leren rekenen: ordenen, groeperen, conservatiebegrip, plaatswaarde, breuken, decimalen (waaronder ook meten en geldrekenen), procenten, negatieve getallen, rekenbegrippen, relaties tussen bewerkingen, probleem oplossen, rekenterminologie, hoofdrekenen, redactiesommen en nog veel meer.

De variëteit aan spelletjes geeft kinderen veel oefengelegenheid en bevordert het rekenbegrip. Geschikt voor kinderen van 6-14 jaar, speciaal voor kinderen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie).

Cijferhaai heeft een uitgebreide online Helpfunctie. Kinderen kunnen er zelfstandig mee werken en, als ze dat willen, overal (geschreven én gesproken) hulp bij krijgen.

Het programma is eenvoudig in het gebruik. Wie dat wil, kan een uitgebreide handleiding printen (beschikbaar op de CD).

Meer info? Klik hier