1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure


Vergoede dyslexiezorg (alleen bij vermoedens ernstige dyslexie)

Bij de aanmelding binnen de vergoede zorg is het belangrijk dat u een compleet leesdossier aanlevert. Dit houdt in dat de volgende gegevens bij ons of bij de gemeente/ het wijkteam/ het CJG (voor de juiste routing binnen uw gemeente kunt u contact opnemen met ons secretariaat) moeten worden aangeleverd:
 • Aanmeldformulier ouders
 • Aanmeldformulier school
 • LVS gegevens (Cito gegevens)
 • Handelingsplannen van school
 • Indien van toepassing: extern verslag van eerdere begeleiding of onderzoek

Zodra het complete leesdossier bij ons binnen is, zal het dossier binnen vijf werkdagen door het secretariaat verwerkt worden wat schriftelijk aan u wordt bevestigd. Het dossier van uw kind wordt vervolgens beoordeeld door onze beoordelaars. Zij kijken of de gegevens voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de vergoede zorg (klik hier voor uitleg over vergoede zorg).

Vanaf het moment dat het dossier compleet is, zullen wij binnen drie weken contact met u opnemen over de beoordeling van het dossier. Zodra vaststaat dat het dossier voldoet aan de eisen uit het Protocol Blomert (klik hier voor het Protocol), vragen wij een zorgtoewijzing aan bij de gemeente. De gemeente mag er maximaal zes weken over doen om hierop een reactie te geven. Uiteraard streven wij ernaar om de zorgtoewijzing sneller binnen te hebben, zodat de zorg kan starten. We herinneren de gemeente daarom iedere tien werkdagen, maar ook u als ouders bent natuurlijk vrij om bij de gemeente na te vragen wat de status is van de aanvraag van de zorgtoewijzing.  

Zodra de zorgtoewijzing bij ons binnen is, wordt u binnen tien werkdagen gebeld door het secretariaat om de afspraken met u in te plannen. Binnen welke termijn deze afspraken gepland kunnen worden, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, de locatie en uw mogelijkheden. Alle afspraken zullen altijd in overleg met ouders gepland worden.  
 

Diagnostiek particuliere zorg

Indien u bij uw kind een onderzoek wilt laten uitvoeren binnen de particuliere zorg, vragen wij u ook om een zo compleet mogelijk dossier aan te leveren. Graag ontvangen we minimaal:
 • Aanmeldformulier ouders
 • LVS gegevens
 • Indien van toepassing: rapport(en) middelbaar onderwijs

Indien er handelingsplannen en andere relevante informatie beschikbaar is, ontvangen we deze graag van u. Dit zou van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Zodra het dossier bij ons is verwerkt, wordt u binnen tien werkdagen gebeld door het secretariaat om afspraken te plannen.

Bij dit traject hoeven wij geen rekening te houden met de gemeente, omdat u het traject zelf vergoed. Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 0570 63 00 25 of info@braams.nl. Binnen welke termijn deze afspraken gepland kunnen worden, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, de locatie en uw mogelijkheden. Alle afspraken zullen altijd in overleg met ouders gepland worden.  
Online aanmelden