1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Komt u de Cliëntenraad versterken? Twee vacatures!

Komt u de Cliëntenraad versterken? Twee vacatures!

Het is belangrijk dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Voor Braams is het van belang dat cliënten een stem krijgen bij beleidsvorming. Zeker als het gaat om beleid dat de belangen van de cliënt raakt. De directie van Braams wil graag samen met (ouders van) cliënten een cliëntenraad oprichten. We hebben nu twee vacatures openstaan in de Cliëntenraad, komt u de raad versterken? Voor meer informatie, mail naar info@braams.nl ovv cliëntenraad.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Braams. Als ervaringsdeskundigen adviseren zij gevraagd en ongevraagd de directie over wensen, behoeften, suggesties en knelpunten die te maken hebben met het belang van cliënten.

Samenstelling en tijdsinvestering   
De Cliëntenraad bestaat uit vier leden. Er kan uitgegaan worden van een tijdsinvestering van zo’n 8 uur op jaarbasis: er zal twee keer per jaar worden vergaderd. 

Wat kunt u voor ons betekenen?
Uw inbreng is belangrijk en kan bijdragen aan een betere kwaliteit van hulpverlening. Graag vernemen wij daarom uw ervaring, mening, wensen of vragen. U kunt de cliëntenraad schriftelijk of per e-mail bereiken.

We zouden de Cliëntenraad graag zo snel mogelijk willen opstarten.  Mocht u interesse hebben en/of vragen hebben over wat er bijvoorbeeld van u wordt verwacht, dan horen we graag van u.  
Braams cliëntenraad per e-mail: info@Braams.nl onder vermelding van Cliëntenraad.      
 Postadres: Braams Cliëntenraad, Hanzeweg 20, 7418 AT Deventer. 
Online aanmelden