1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Samenwerkingen

Samenwerkingen


Gemeenten

Voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie heeft Braams samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een groot aantal gemeenten. Wilt u weten met welke gemeenten we een overeenkomst hebben, neem dan contact met ons op via 0570 63 00 25.
Braams is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en draagt ook hun kwaliteitskeurmerk. Het NKD heeft als doel om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie te bewaken en bevorderen.

Dit doen zij onder andere door de Nationale Databank Dyslexie (NDD). Dit is een databank waar (anoniem) alle gegevens verzameld worden van de aangesloten dyslexiepraktijken in Nederland. Op deze manier wordt er inzicht verkregen in de kwaliteit van de verschillende praktijken. Na een (vergoed) diagnostiek- of behandeltraject ontvangt u daarom een digitale vragenlijst van ons, de CQ-index. Door deze vragenlijst in te vullen, draagt u bij aan de kwaliteit van de dyslexiezorg in Nederland. 
Braams is erkend als praktijkopleidingsinstelling voor gezondheidszorgpsychologen door het SPON te Nijmegen.
 

Wetenschappelijk onderzoek

Braams werkt samen met prof dr. Anna Bosman, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar
  • individuele factoren die leersucces bepalen
  • en naar effectiviteit van nieuwe behandelmethodieken.

Twee orthopedagogen uit het team van Braams worden als promovendus door prof. Anna Bosman begeleid. Studenten kunnen hun masterthesis binnen ons onderzoeksprogramma uitvoeren.
 

Ontwikkeling van leermiddelen en software
Braams werkt samen met Mr. Woto bv en met White Space Ltd. op het gebied van software-ontwikkeling voor kinderen met dyslexie en dyscalculie. Dit heeft twee geweldige programma’s opgeleverd: Woordenhaai en Cijferhaai.

Bekend in heel onderwijsland zijn de opzoekboekjes van Braams. Meer hierover vind je hier 

 

Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)Braams is een van de vier initiatiefnemers van de Dyslexiestraat op de NOT beurs.

 
Online aanmelden