1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Samenwerkingen

Samenwerkingen


Gemeenten

Voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie heeft Braams 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een groot aantal gemeenten. Wilt u weten met welke gemeenten we een overeenkomst hebben, neem dan contact met ons op via
0570 63 00 25.Het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) is een stichting die zorg draagt voor de borging van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Dit protocol is geaccordeerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en in maart 2007 aangeboden aan de Minister van VWS.

Om de kwaliteit en het zorgaanbod voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie te monitoren heeft het NRD inmiddels de Nationale Databank Dyslexie (NDD) ontwikkeld. Het NRD implementeert een kwaliteitssysteem en registreert de dyslexie zorgaanbieders. Het NRD is hiermee tevens een platform van deze beroepsgroep. Op deze manier bevordert het NRD het zorgaanbod voor kinderen met dyslexie conform de hoogste kwaliteitseisen die beschikbaar zijn.
Braams is erkend als praktijkopleidingsinstelling voor gezondheidszorgpsychologen door het SPON te Nijmegen.
 

Wetenschappelijk onderzoek

Braams werkt samen met prof dr. Anna Bosman, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar
  • individuele factoren die leersucces bepalen
  • en naar effectiviteit van nieuwe behandelmethodieken.

Twee orthopedagogen uit het team van Braams worden als promovendus door prof. Anna Bosman begeleid. Studenten kunnen hun masterthesis binnen ons onderzoeksprogramma uitvoeren.
 

Ontwikkeling van leermiddelen en software
Braams werkt samen met Mr. Woto bv en met White Space Ltd. op het gebied van software-ontwikkeling voor kinderen met dyslexie en dyscalculie. Dit heeft twee geweldige programma’s opgeleverd: Woordenhaai en Cijferhaai.

Bekend in heel onderwijsland zijn de opzoekboekjes van Braams. Meer hierover vind je hier 

 

Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)Braams is een van de vier initiatiefnemers van de Dyslexiestraat op de NOT beurs.

 
Online aanmelden