1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Introductie dyscalculie

Introductie dyscalculie


Dyscalculie

Rekenproblemen zijn nog geen rekenstoornissen. Rekenproblemen horen bij het leren rekenen: ze horen bij het ontwikkelende getalbegrip en de ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemende inzicht van de rekenaar. De term ‘dyscalculie’ wordt daarom door velen niet makkelijk in de mond genomen. Terecht. Deze term duidt aan dat het om een disfunctie gaat, een stoornis. 
Veel rekenproblemen zijn goed te behandelen. Daarvoor is dan vaak wel een nauwkeurig onderzoek naar de rekenproblemen nodig, en een analyse van de cognitieve vaardigheden (intelligentie, ruimtelijk inzicht, redeneervaardigheden, korte en lange duurgeheugen) van het kind.


Rekenproblemen komen veel voor

Ook bij dyslectische kinderen
Vaak kan er met een gerichte begeleiding veel bereikt worden. Sommige rekenproblemen zijn zo hardnekkig dat er van een rekenstoornis gesproken kan worden.
In een diagnostisch onderzoek wordt geanalyseerd wat de oorzaken van de rekenproblemen of stoornissen zijn.

Bel ons voor informatie: (0570) 63 00 25

lees meer over diagnostisch onderzoek
 

Kennisverdieping

Wij adviseren twee boeken over dyscalculie: Kinderen met dyscalculie (met veel adviezen over behandeling) en Dyscalculie en rekenproblemen (waarin door middel van casuistiek duidelijk wordt wat dyscalculie nu eigenlijk is.


Kinderen met dyscalculie


Kinderen met dyscalculie, geschreven door Annemie Desoete en Tom Braams, is de toegankelijke inleiding in dit relatief nog onbekende probleem.

lees meer

 

Dyscalculie en rekenproblemen


door Marisca Milikowski

‘De moeilijkheden van kinderen met dyscalculie zitten in het elementaire rekenen’.


 

Stripboek over dyscalculie


Milan komt terecht in een wereld zonder cijfers. Best fijn als je dyscalculie hebt, denkt hij. Maar dat valt tegen…

Speciaal voor kinderen en hun ouders, met een bijlage over dyscalculie.

lees meer


 

Goede software voor kinderen met rekenproblemen?


Braams adviseert: Cijferhaai !

 


Opzoekboekje

Er is een opzoekboekje voor leerlingen die:
 
  • niet of nauwelijks tot automatisering komen (bijv. leerlingen met dyslexie of dyscalculie),
  • behoefte hebben aan herhaalde, éénduidige instructie,
  • behoefte hebben aan veiligheid (reken- en/of spellingfeiten kunnen ze opzoeken als dat nodig is.


Hulpmiddelen

Het CITO adviseert in principe om geen hulpmiddelen toe te staan bij het afnemen van de toetsen, maar keurt het wel goed wanneer scholen bewust de keuze maken hulpmiddelen in te zetten. Het hoeft geen probleem te zijn, zolang de school beseft dat de uitkomsten van de toets geen betrouwbare meting geven van het kunnen van de leerling als er een hulpmiddel is gebruikt. Lees er meer over in deze flyer van het CITO.  De besluitvorming over het al dan niet toestaan van hulpmiddelen ligt ten allen tijde bij de schoolleiding. Braams adviseert wel hulpmiddelen in te zetten zowel in de les als bij toetsen. Dit leidt tot minder stress waardoor het kind makkelijker tot leren komt. Sommige kinderen hebben aan kladpapier of vingers al genoeg om de opgave te kunnen maken. Voor leerlingen die moeite hebben met automatiseren van rekenfeiten of strategieën raden wij de inzet van een tafelkaart of ons opzoekboekje Rekenen aan (meer informatie op www.woordenhaai.nl). Uiteraard kan ook de rekenmachine gebruikt worden. Noteer in het leerlingvolgsysteem altijd welk hulpmiddel is gebruikt bij de toets. 

lees meer
Online aanmelden