1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Introductie dyslexie

Introductie dyslexie


Wist u …

 • Dat dyslexie erg veel voor komt? Tussen de acht en tien procent van de bevolking ondervindt er de gevolgen van. Niet alleen kinderen maar ook jongeren en volwassenen!
 • Dat dyslexie een aangeboren probleem is: een gevolg van microscopische afwijkingen in de taalcentra van de hersenen?
 • Dat dyslexie zich ook uit bij het verstaan van mensen in een lawaaiige omgeving (de zgn. ‘party-doofheid’)?
 • Dat dyslectische kinderen vaak ook rekenproblemen hebben?
 • Dat dyslectische mensen vaak moeite hebben met het onthouden van namen en met leerstof die je moet ‘stampen’?
 • Dat er met een goede behandeling vaak veel te bereiken is?
 • Dat dyslexie soms pas op het voortgezet onderwijs een rol gaat spelen? Leerlingen met een (minder ernstige) dyslexie blijken dan onverwacht moeite te hebben met het leren van de vreemde talen. Ook kan het begrijpend lezen in de hogere klassen problemen gaan geven.
 • Dat sommige volwassenen dagelijks de gevolgen van dyslexie ondervinden bij hun studie of hun werk? Dat kan tot veel spanningen en faalangst leiden. Ook bij hen kan een behandeling of een gerichte coaching vaak tot een flinke vermindering van de problemen leiden.
 • Dat ook studieproblemen en problemen met het leesbegrip vaak goed te behandelen zijn?
 • Dat dyslexie helaas geen gave is en dat alternatieve behandelingen van dyslexie gedoemd zijn te mislukken? lees meer
Online aanmelden