1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Resultaten behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie

Resultaten behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie


Eind 2010 waren de eerste kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie klaar met anderhalf jaar behandeling. De resultaten van de behandeling verschillen natuurlijk behoorlijk van kind tot kind. In de onderstaande tabellen hebben we de resultaten van de eerste 170 leerlingen die klaar zijn met de dyslexiebehandeling bij Braams samengevat.
 
 

Leersnelheid* vóór behandeling

Leersnelheid tijdens behandelperiode

  AVI lezen
52%
110%

  PI dictee
41%
132%

  DMT
44%
80%


* Leersnelheid = de snelheid van vooruitgang over een bepaalde periode. Een ‘gemiddelde’ leerling in het basisonderwijs heeft een snelheid van 100%. Een leerling die slechts de helft van de leerstof beheerst in dezelfde periode, heeft een leersnelheid van 50%.

Uit de eerste tabel blijkt dat het leertempo van de ernstig dyslectische kinderen vóór de behandelperiode (dus op het moment van het diagnostisch onderzoek) vrij laag was: 40-50%. Dat betekent dat ze gemiddeld na twee jaar pas op het niveau van eind groep 3 zitten (ze doen daar twee keer zo lang over). Tijdens de behandeling is het leerrendement véél groter dan voor de behandeling. Door de inspanningen van school in combinatie met de specialistische behandeling, is het leertempo zeker twee keer zo snel!

Bij het AVI-lezen en op het PI dictee gaan ze gemiddeld zelfs iets harder vooruit dan hun groep! Dat betekent dus dat ze een stuk(je) van hun achterstand inhalen. Sommige kinderen zijn na de behandelperiode zelfs ‘bij’: ze hebben de achterstand helemaal ingelopen. We zien dat vooral met spellen, en wat minder vaak met tekst lezen. Bij het lezen van losse woorden komt dit zelden voor.
 
 

Percentage leerlingen met meer dan 100% leerrendement

  Spelling
66%

  Woorden lezen
30%

  Tekst lezen
45%


Uit de tweede tabel blijkt dat een flink deel van de ernstig dyslectische kinderen tijdens de 18 maanden durende behandeling meer vooruitgang boekt dan hun klasgenoten en dus echt een stukje achterstand inhalen. Dat is een prachtig resultaat! Dat is samen bereikt: kind, ouder en behandelaar hebben daar hard voor gewerkt! Ook de school heeft een grote rol gespeeld, met goede handelingsplannen, intensieve behandelperiodes en goede begeleiding in de klas!
Online aanmelden