1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Specialisme Braams

Specialisme Braams


Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgegaan van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. De gemeenten vergoeden dus het onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij leerlingen in het basisonderwijs. Braams heeft met een groot aantal gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wilt u weten met welke gemeenten we een overeenkomst hebben, neem dan contact met ons op via 0570 63 00 25.

Braams verzorgt de diagnose en behandeling van dyslexie en dyscalculie op meerdere locaties verspreid over het land. Zie contact voor onze locaties.

Braams richt zich op cliënten (kinderen, tieners, volwassenen) die:
 
 • ernstige leerproblemen (lezen, spellen/schrijven, rekenen hebben,
 • zowel leerstoornissen en sociaal-emotionele problemen hebben,
 • complexe, ondoorzichtige problemen hebben waarin een duidelijke onderwijscomponent zit,
 • werkgerelateerde problemen hebben, waarin het niveau van lezen, schrijven of rekenen een belangrijke rol speelt.

Ons multidisciplinair team (gz-psychologen, orthopedagogen en psychologen, logopedisten) biedt:
 
 • psychodiagnostisch en didactisch onderzoek
 • behandeling van onderwijsproblemen (lezen, schrijven, rekenen, vreemde talen, wiskunde, ‘leren leren’,
 • psycho-educatie, ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak en bij de opvoeding

Wij hebben korte lijnen naar (kinder)psychiatrische praktijken en werken graag goed samen met scholen en zorgverleners.


Dyslexieconsulenten


Braams heeft dyslexieconsulenten, die het aanspreekpunt zijn voor met name de intern begeleiders van scholen. Zij gaan graag met u in gesprek over afstemming van zorg, geven informatie en adviseren over bijzonder situaties. Lees meer...


Kennismaking


Mocht u als verwijzer een kennismakingsbezoek willen brengen aan Braams, dan ontvangen wij u graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar Braams: info@braams.nl. Wij nemen dan spoedig contact met u op. U kunt natuurlijk ook bellen met het secretariaat. Het secretariaat plant dan een afspraak met een leidinggevende van Braams; een rondleiding is een vast onderdeel van een dergelijk bezoek.
Online aanmelden