1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Verwijzing

Verwijzing


Ernstige enkelvoudige dyslexie (vergoede zorg)

U kunt uw leerling/cliënt per post of e-mail naar Braams verwijzen voor diagnostiek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Dit type onderzoek wordt in principe vergoed door de gemeente, mits aan de aanmeldcriteria is voldaan. Voor aanmelding van uw leerling kunt u het aanmeldformulier enkelvoudige ernstige voor scholen gebruiken.

De aanmeldcriteria zijn:
 1. Er is sprake van een ernstig leesprobleem (E scores op de DMT) of een matig leesprobleem (lage D scores) in combinatie met een ernstig spellingprobleem (E scores)
 2. Deze problemen zijn hardnekkig: na minimaal zes maanden intensieve leesinterventie op school is er nog steeds sprake van de scores zoals bij punt 1 vermeld. Dus: er is minimaal een voormeting en een nameting die bovenstaande scores laten zien. Een tussenmeting na 3 maanden is wenselijk, maar stellen wij niet verplicht.
 3. De leesinterventie is state-of-the-art (bijv. Ralfi of Connect), uitgevoerd door een deskundige leesbegeleider, minimaal 3 maal per week, minimaal 20 minuten per keer, in een klein groepje van maximaal 5 kinderen.
 4. (bij leerlingen die zijn gedoubleerd in groep 3 of hoger, mag de doublure worden meegenomen bij het bepalen van de testscores).

Wilt u meer weten over de dyslexieregeling? Het Masterplan Dyslexie geeft scholen informatie. Hier vindt u het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.

Diagnostiek en behandeling van leerproblemen/leerstoornissen

Behalve in geval van ernstige enkelvoudige dyslexie, betreft diagnostiek en behandeling van andersoortige leerproblemen doorgaans geen vergoede zorg. Verwijzing door een arts of school is daarom niet noodzakelijk. Uiteraard kunt u een cliënt of leerling wel verwijzen: een van onze medewerkers neemt dan contact op met de cliënt om de zorgvraag te bespreken.

Psychologische ondersteuning 

Braams biedt naast gespecialiseerde dyslexiezorg, ook ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak aan aan. U kunt uw leerling/cliënt zowel per post als per e-mail naar Braams verwijzen voor deze hulp Vermeld hierbij alstublieft uw eigen gegevens, de persoonsgegevens van uw cliënt en een korte omschrijving van de aanmeldklacht. We zullen dan met de cliënt of diens ouders/verzorgers contact opnemen om een afspraak te maken.


Verwijzing per post: (voor al onze locaties) Braams

Hanzeweg 20
7418 AT  Deventer 

Verwijzing per e-mail:
info@braams.nl

Kennismaking

Mocht u als verwijzer een kennismakingsbezoek willen brengen aan Braams, dan ontvangen wij u graag. U kunt ons hiervoor een mail sturen. Wij nemen dan spoedig contact met u op. U kunt natuurlijk ook bellen met het secretariaat. Het secretariaat plant dan een afspraak met een consulent of een leidinggevende van Braams; een rondleiding is een vast onderdeel van een dergelijk bezoek.
Online aanmelden