Niet-vergoede dyslexiezorg scholieren

 

Particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg bij Psychologenpraktijk Braams

De afdeling leerstoornissen van Braams biedt - naast de vergoede dyslexiezorg - ook particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg. De afdeling verricht zowel particulier dyslexieonderzoek als een specialistische dyslexiebehandeling bij middelbare scholieren. 
 
Voor meer informatie over dyslexiezorg voor leerlingen in het basisonderwijs, klik hier

Voor meer informatie over dyslexiezorg voor scholieren in het voortgezet onderwijs, klik hier

Is er toch sprake van dyslexie?

Het is goed mogelijk dat pas later in de (school)loopbaan de vraag rijst of sprake is van dyslexie. Het komt nogal eens voor dat dyslexie pas duidelijk wordt wanneer men te maken krijgt met de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten. Daarnaast kan men in werk en vrijetijdsbesteding aanlopen tegen lees- en spellingsproblemen.


Welke informatie is er nodig voor de aanmelding om een scholier aan te melden voor dyslexieonderzoek? 

Als een scholier op onderwijs volgt in de onderbouw (HAVO 1/2/3 en VWO 1/2/3 en VMBO 1/2), dan dient hardnekkigheid aangetoond te worden door de ingezette interventies. Het is ook mogelijk dat de interventies in het verleden ingezet zijn (bijvoorbeeld op de basisschool).

Als een scholier onderwijs volgt in de bovenbouw, dient tevens de hardnekkigheid te worden aangetoond. Indien dit niet haalbaar is, is het belangrijk om de volledige leergeschiedenis bij het onderzoek te betrekken. Daarom is het van belang om gegevens van  het onderwijs, zoals rapporten, mee te sturen bij de aanmelding.

Braams doet geen onderzoek bij scholieren vanaf 18 jaar of scholieren die onderwijs volgen in het examenjaar van HAVO/ VWO.

Hebt u vragen over de particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg? Wij staan u graag te woord.

Voor tarieven van de particuliere zorg, klik hier.
Direct aanmelden