Niet-vergoede dyslexiezorg volwassenen


Particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg bij Psychologenpraktijk Braams
De afdeling leerstoornissen van Braams biedt - naast de vergoede dyslexiezorg - ook particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg. De afdeling verricht zowel particulier dyslexieonderzoek als een specialistische dyslexiebehandeling bij volwassenen (studenten in het hoger beroepsonderwijs, studenten die een universitaire opleiding volgen of volwassenen die in hun werkzaamheden een beperking ervaren door het moeizame lezen en/ of spellen). 
 
Voor meer informatie over dyslexiezorg voor leerlingen in het basisonderwijs, klik hier

Voor meer informatie over dyslexiezorg voor scholieren in het voortgezet onderwijs, klik hier

Is er toch sprake van dyslexie?
Het is goed mogelijk dat pas later in de (school)loopbaan de vraag rijst of sprake is van dyslexie. Het komt nogal eens voor dat dyslexie pas duidelijk wordt wanneer men te maken krijgt met de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten. Daarnaast kan men in werk en vrijetijdsbesteding aanlopen tegen lees- en spellingsproblemen.

Welke informatie is er nodig voor de aanmelding om een student/volwassene aan te melden voor een dyslexieonderzoek?
Voor volwassenen geldt dat zij al jaren leeservaring hebben opgedaan. Wanneer er op dat moment sprake is van een significante achterstand, is didactische resistentie aannemelijk. Dit hoeft dan niet te worden aangetoond door middel van een remediërend traject. Mochten er nog gegevens zijn van het onderwijs, zoals rapporten, dan is het wenselijk dat Braams hiervan een kopie ontvangt.
 
Hebt u vragen over de particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg? Wij staan u graag te woord.

Voor tarieven van de particuliere zorg, klik hier.
Direct aanmelden