Tarieven Hulpverlening Particulier

Tarieven per 1 januari 2024

Via deze weg maken we graag iedereen erop attent dat er per 1 januari 2024 een verhoging van de tarieven komt. Zowel voor de onderzoeken als voor de behandelingen zullen er nieuwe tarieven komen. De verhoging is gekoppeld aan de salariële verhoging in de zorg.

Dyslexie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1220,-   
Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal het bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan € 1045,-). 
Dyslexiebehandeling (per sessie): €111,- 

Dyslexie-onderzoek scholieren voortgezet onderwijs (tot en met 15 jaar): €1550,-
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan €1220,-).
Dyslexiebehandeling (per sessie): €111,-

Intelligentie-onderzoek: € 800,-

Consult (bijv. schoolbezoek; ook reistijd) / Intake zonder onderzoek:  € 111,- per uur
Opnieuw opvragen dyslexieverklaring: € 45,00 of € 111,- (1 x uurtarief) als de verklaring moet worden aangepast of het al langer geleden is dat de dyslexieverklaring is afgegeven.

Braams doet geen dyslexieonderzoek bij kinderen vanaf 16 jaar of ouder. Daarnaast doet Braams ook geen onderzoek bij volwassenen.
Direct aanmelden