Lezingen

Braams organiseert op 6 maart 2024 een voorlichting over dyslexie in samenwerking met Stichting Varietas in Deventer.
Tijdens deze lezing worden de technische en sociaal-emotionele aspecten van dyslexie toegelicht. 
Graag nodigen wij leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten, directeuren basisonderwijs en medewerkers van wijkteams uit hieraan deel te nemen. 

Tijdens deze ontmoeting komen de volgende thema’s aan de orde:
  • Protocol dyslexie 3.0/brede vakinhoudelijke richtlijn 
  • Comorbiditeit bij dyslexie - Als er sprake is van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon, hebben we het over comorbiditeit. Hoe zit dat eigenlijk bij kinderen met dyslexie?
  • De aanpak van dyslexie - zowel tijdens de behandeling als in de klas. 
  • Sociale en emotionele aspecten: hoe kan dyslexie het kind raken? Hoe kunnen kinderen en hun ouders ermee omgaan? 

De nadruk bij deze voorlichting van Braams ligt op de sociale - en emotionele aspecten van dyslexie; naar het gelijknamige boek: “Dyslexie: sociale en emotionele aspecten”, Jan Hindrik Loonstra & Tom Braams (red.). 

Voor wie
Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten, directeuren basisonderwijs en medewerkers van wijkteams

Datum & tijdstip
Woensdagmiddag 6 maart van 15.00 uur tot 16.30 uur 

Locatie 
Wereldwijzer, Eikvaren 41 te Deventer

Parkeren 
Bosanemoon 30, 7422 NW te Deventer

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via Stichting Varietas. Op de website van Stichting Varietas kunt u vinden welke aanmeldroute voor u van toepassing is.

We zien uit naar het delen van elkaars ervaring en deskundigheid!
Hartelijke groet, namens het team,

Direct aanmelden