Vragen voor of tijdens de aanmelding

Vraag: Waar kan ik de wachttijden vinden?
De actuele wachttijden kunt u in de groene balk bovenaan de homepagina vinden onder het kopje ''wachttijden''. De wachttijden worden wekelijks bijgewerkt. U vindt hier de wachttijden voor de Jeugdpsychologie (locatie Deventer en Zwolle) en de Specialistische Dyslexiezorg. 
Vraag: Welke behandelingen biedt Braams?
Bij Braams kunt u terecht voor dyslexiebehandelingen en behandelingen bij de afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie:

- Aandacht- en concentratieproblemen;
- Angst- en stemmingsklachten
- Dwanghandelingen;
- Negatief zelfbeeld;
- Onverklaarde lichamelijke klachten
- (Enkelvoudig) trauma; pestervaringen, een ongeluk, nare ervaring met een leerkracht etc.;
- Gedragsproblemen; driftbuien, snel boos worden, opstandig gedrag, vaak ruzie hebben.
N.B. Op de pagina 'Hulpverlening' vindt u meer informatie.
Vraag: Hoe weet ik of de problematiek van mijn kind passend is bij de specialistische zorg die Braams levert?
Heeft u twijfels of uw kind op de juiste plek is bij Braams? Neem hierover gerust contact met ons op (Centrale Secretariaat: (0570) 63 00 25). Samen kunnen we kijken of Braams een passende plek is voor uw kind.
Vraag: Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind digitaal aanmelden via de knop 'Direct Aanmelden' op de homepagina van onze website. Hier kunt u als ouder/verzorger een aanmeldformulier invullen voor de Kinder- en Jeugdpsychologie of de dyslexiezorg. Wanneer het om de dyslexiezorg gaat, ontvangen wij ook graag een aanmeldformulier van school/sociaal wijkteam.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van behandeling bij onze afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie door de gemeente is een verwijsbrief van de huisarts of het sociaal wijkteam noodzakelijk. Per gemeente kan dit anders georganiseerd zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Braams. Uw aanmelding zal door Braams in behandeling genomen worden zodra deze verwijsbrief door ons ontvangen is. Omdat de verwijsbrief aan bepaalde eisen moet voldoen, adviseren wij u (wellicht ten overvloede) om een brief met aanwijzingen voor de verwijzer mee te nemen tijdens het gesprek met uw verwijzer (wijkteam of huisarts in regio IJsselland). De huisarts, medisch specialist of sociaal wijkteam kan overigens vanaf de site van Braams digitaal verwijzen. Zodra het aanmeldformulier en de verwijsbrief binnen zijn, zal het secretariaat u één of meerdere vragenlijsten toesturen om in te vullen en een zorgtoewijzing bij uw gemeente aanvragen. Wanneer deze zorgtoewijzing binnen is, zal het secretariaat opnieuw contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek en eventuele vervolgafspraken. Tenslotte heeft Braams een aanmeldformulier voor particuliere hulpverlening (dyslexie). 
Vraag: Wat kan ik verwachten nadat ik mijn kind heb aangemeld?
Wanneer de aanmelding compleet is, staat uw kind bij ons op de wachtlijst en wordt het beoordeeld: past de problematiek die genoemd wordt bij de hulpverlening van Braams? Wanneer de wachttijd voorbij is, krijgt u een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met een regiebehandelaar van Braams. Tijdens dit gesprek is er ruimte om de vraagstelling verder te verduidelijken. Ook legt de regiebehandelaar het vervolg en de werkwijze van Braams uit. Het aanvragen van een zorgtoewijzing bij de gemeente kan het proces mogelijk vertragen. 
Vraag: Hoe lang moet ik wachten voordat er gestart wordt met de behandeling? 
Dit is afhankelijk van de geadviseerde behandeling. Ons streven is om dit zo snel mogelijk in te plannen nadat het adviesgesprek is geweest. De wachttijd is mede afhankelijk van de dagen en tijden die u aan ons doorgeeft. Ook dit is vaak afhankelijk van de zorgtoewijzing (als er nog geen toewijzing voor behandeling is, kan het langer duren).
Vraag: Aan welke eisen moet er worden voldaan wil mijn kind in aanmerking komen voor een vergoed dyslexieonderzoek?
Een dyslexieonderzoek wordt alleen vergoed als uw kind tussen de 7 en 12 jaar oud is en naar de basisschool gaat. Voordat er een aanmelding wordt gedaan moet school extra hulp bieden aan uw kind. Wanneer er ondanks de hulp van school geen vooruitgang is en de scores herhaaldelijk (3x) laag zijn, is het mogelijk om uw kind aan te melden voor een vergoed dyslexieonderzoek. De aanmelding zal beoordeeld worden door een orthopedagoog om te kijken of uw kind voldoet aan de eisen die gesteld zijn volgens het protocol dyslexie. Ons streven is het complete aanmeldingspakket binnen twee à drie weken te beoordelen. Op de pagina 'Vergoeding van dyslexie' vindt u meer informatie. 
Vraag: Ik/mijn kind komt niet in aanmerking voor een vergoed dyslexietraject, wat zijn de kosten? 
Onderstaand kunt u de tarieven van de onderzoeken vinden. Om u een zo goed mogelijk advies te kunnen geven, nemen we naast het dyslexieonderzoek ook een intelligentieonderzoek af.  Alleen wanneer dit de afgelopen twee jaar al heeft plaatsgevonden, is dit niet nodig.  Het is ook mogelijk om alleen een intelligentieonderzoek af te laten nemen. Braams doet zowel onderzoek voor kinderen op de basisschool en jongeren.

Tarieven particulier onderzoek, klik hier
Direct aanmelden