Aandacht- en concentratieproblemen


Tijdens een onderzoek naar aandacht- en concentratieproblemen kan er worden bekeken of er mogelijk sprake is van AD(H)D. 

Mogelijke kenmerken van AD(H)D zijn: 
 • concentratieproblemen, snel afgeleid raken; 
 • moeite met het vasthouden van aandacht;
 • moeite met taken afmaken;
 • moeite met het bewaren van overzicht; 
 • problemen met plannen en organiseren;
 • niet goed luisteren; 
 • uitstellen van taken; 
 • chaotisch zijn; 
 • veel wiebelen/friemelen, moeilijk stil kunnen zitten; 
 • innerlijke rusteloosheid; 
 • moeilijk kunnen ontspannen; 
 • impulsiviteit; 
 • anderen in de rede vallen, moeilijk op je beurt kunnen wachten; 
 • rommelige werkplek/kamer; 
 • vergeetachtig zijn;
 • veel last hebben van omgevingslawaai;
 • snel verveeld zijn. 

Behandeling
Behandeling kan worden ingezet nadat de diagnose AD(H)D is vastgesteld, maar ook in het geval van aandacht- en concentratieproblemen zonder de diagnose AD(H)D kan behandeling plaatsvinden. Op maat wordt gekeken wat een kind of de jongere nodig heeft in de behandeling en worden doelen opgesteld. Een AD(H)D-behandeling start altijd met psycho-educatie. Psycho-educatie houdt in dat een kind de jongere en zijn of haar omgeving meer leren over de AD(H)D. Het is belangrijk om te begrijpen wat AD(H)D inhoudt. De behandeling zal in het algemeen vaak gericht zijn op het aanpassen en optimaliseren van de omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van ouderbegeleiding en een schooladviesgesprek. Voor het kind of de jongere zelf is het belangrijk dat hij of zij leert omgaan met de AD(H)D. Een behandeling gericht op het verbeteren van  plannings- en organisatievaardigheden wordt bijvoorbeeld vaak ingezet in de behandeling van aandacht- en concentratieproblemen bij jongeren. Tijdens deze behandeling kan er onder andere aandacht worden besteed aan het maken van een planning en het versterken van vaardigheden t.b.v. timemanagement.  Ook kan een behandeling gericht op emotieregulatie, zelfbeeld of het verbeteren van sociale vaardigheden wenselijk zijn voor het kind of de jongere zelf als hier problemen in worden ervaren.  

Let op: In het geval van AD(H)D kan medicatie soms wenselijk zijn, als aanvulling op een behandeltraject. Aangezien Braams geen kinderpsychiater of arts in dienst heeft, zal in dit geval altijd worden doorverwezen.

Contact? 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden