Dwanghandelingen en -gedachten

 
Achter dwangmatig gedrag schuilt vaak een irreële angst voor wat er kan gebeuren wanneer iemand met de dwanghandelingen ophoudt. Deze handelingen zijn erg moeilijk te stoppen, ook al weet iemand dat het in feite nutteloze handelingen zijn. 

Voorbeelden van dwanghandelingen zijn: 
  • Vaak de lampen aan en uit moeten doen; 
  • Onafgebroken schoonmaken; 
  • Heel vaak controleren of het huis wel op slot zit; 
  • Veelvuldig tellen; 
  • Dwangmatig voorwerpen rangschikken; 
  • Veelvuldig de handen wassen. 

Behandeling
Voor de behandeling van dwanghandelingen is cognitieve gedragstherapie (CGT) de eerste keuze. Onderzoek laat zien dat CGT effectief blijkt te zijn, zowel op de korte als langere termijn. Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) krijgt een kind of jongere inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Dit helpt om op een goede manier met de klachten om te gaan. Op maat wordt gekeken wat een kind of de jongere nodig heeft in de behandeling en worden doelen opgesteld. De behandeling start met psycho- educatie. Hierbij wordt aan het kind of de jongere en zijn of haar ouders uitleg gegeven over (het ontstaan) van de klachten en hoe deze kunnen worden verminderd middels behandeling. In de behandeling wordt besproken van welke dwangen het kind of de jongere last heeft en hoe hij of zij deze dwangen kan verminderen en hiermee kan stoppen. Er wordt veel geoefend in en buiten de behandelsessies. Een belangrijk element in de behandeling is daarnaast hoe een kind of jongere op een andere manier om kan gaan met angsten. Exposure en responspreventie (ERP) wordt toegepast in de dwangbehandeling om de dwangrituelen die de dwangen in stand houden aan te pakken. 

Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de behandeling. Naast de individuele behandeling is ouderbegeleiding mogelijk bij Braams. Indien nodig wordt de school betrokken bij de behandeling.

Contact? 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden