Onverklaarde lichamelijke klachten


Bij Braams kunnen lichamelijke klachten, waarvoor geen medische oorzaak is gevonden, worden behandeld. Voorbeelden van onverklaarde lichamelijke klachten zijn: 
  • Hoofdpijn; 
  • Buikpijn; 
  • Misselijkheid; 
  • Vermoeidheid; 
  • Eetproblemen; 
  • Slaapproblemen.

Het doel van de behandeling is: 
→ verminderen of opheffen van psychologische factoren of kwetsbaarheid (persoonsgericht); 
→ leren omgaan met de klachten (copinggericht); 
→ optimaliseren van de omstandigheden voor het herstel van de klachten door de reacties die de klacht in stand houden, op te heffen (klachtgericht). 

Behandeling
Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) krijgt een kind of jongere inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Dit helpt om op een goede manier met zijn of haar klachten om te gaan. Cognitieve herstructurering (niet helpende gedachten omzetten in helpende en positieve gedachten) en ademhalings- en ontspanningsoefeningen zijn vaak onderdelen van de behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten. In de behandeling wordt een kind of jongere vaardigheden aangeleerd om de klachten te kunnen beïnvloeden, de gevolgen van de klachten aan te pakken en om te leren gaan met de klachten. Op maat wordt gekeken wat een kind of de jongere nodig heeft in de behandeling en worden doelen opgesteld. 
Indien geïndiceerd kan bij onverklaarde lichamelijke klachten ook gedacht worden aan EMDR. EMDR is een behandeling die ontwikkeld is voor de verwerking van ingrijpende ervaringen. Het kan hierbij gaan om gebeurtenissen rondom het ontstaan van de lichamelijke klachten, maar ook om onverwerkte herinneringen voorafgaand of erna. Door de inzet van EMDR wordt de emotionele lading van deze herinneringen verminderd, waardoor de omstandigheden voor herstel verbeteren en de lichamelijke klacht afneemt. EMDR staat vaak niet op zichzelf en is onderdeel van de gehele behandeling.
De behandeling start doorgaans met psycho-educatie. Hierbij wordt aan het kind of de jongere en zijn of haar ouders uitleg gegeven over (het ontstaan) de klachten en hoe deze kunnen worden verminderd middels behandeling.
Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de behandeling. Naast de individuele behandeling is ouderbegeleiding mogelijk bij Braams. Indien nodig wordt de school betrokken bij de behandeling. 

Contact? 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden