Gedragsproblemen


Kinderen of jongeren die veel gedragsproblemen laten zien, hebben moeite met het reguleren van emoties. Uw kind kan bijvoorbeeld één of meer van de volgende kenmerken laten zien: 
  • Driftbuien, woedeaanvallen, snel boos worden; 
  • Een kort lontje hebben; 
  • Opstandig zijn;
  • Liegen; 
  • Vaak ruzie hebben; 
  • Verbale of fysieke agressie; 
  • Denken dat iedereen tegen je is; 
  • Antisociaal/storend gedrag.

Behandeling
Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) krijgt een kind of jongere inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Dit helpt om op een goede manier met zijn of haar klachten om te gaan. Op maat wordt gekeken wat een kind of de jongere nodig heeft in de behandeling en worden doelen opgesteld. De behandeling start doorgaans met psycho- educatie. Hierbij wordt aan het kind of de jongere en zijn of haar ouders uitleg gegeven over (het ontstaan) de klachten en hoe deze kunnen worden verminderd middels behandeling. In de behandeling wordt het kind of de jongere geholpen om beter te reageren op de problemen van het dagelijkse leven en krijgt het vaardigheden aangeleerd om met de klachten om te gaan. Soms is het bijvoorbeeld nodig om samen met het kind of de jongere te werken aan hun sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden. In de behandeling worden vaardigheden aangeleerd om de boosheid beter te leren beheersen en na te denken over handiger oplossingen. 
Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de behandeling. Naast de individuele behandeling is ouderbegeleiding mogelijk bij Braams, om ouders te helpen om met het moeilijke gedrag van hun kind om te leren gaan. Indien nodig wordt de school betrokken bij de behandeling.

Contact?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden