Dyslexie: van EED naar ED


Op maandagavond 5 juni 2023 zal er opnieuw een informatieve bijeenkomst (online) worden georganiseerd door Braams. Graag nodigen wij leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten, directeuren basisonderwijs en medewerkers van wijkteams uit hieraan deel te nemen. Qua inhoud komt de bijeenkomst overeen met de lezing die in februari 2023 is georganiseerd. Uit de evaluatie hierop bleek dat de deelnemers de inhoud positief hadden ervaren en dat ze er ook praktisch goed mee uit de voeten konden. Daarom een nieuw moment, zodat we dit aan nog meer professionals mee kunnen geven. Bent u er ook bij op 5 juni? 

Tijdens deze ontmoeting komen de volgende thema’s aan de orde:
  1. Protocol dyslexie 3.0/brede vakinhoudelijke richtlijn - Wat betekenen dit vernieuwde protocol en de richtlijn voor het kind en de school? Wat is er veranderd?
  2. Comorbiditeit bij dyslexie - Als er sprake is van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon, hebben we het over comorbiditeit. Hoe zit dat eigenlijk bij kinderen met dyslexie?
  3. De aanpak van dyslexie - zowel tijdens de behandeling als in de klas. 

Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten, directeuren basisonderwijs en medewerkers van wijkteams

Wanneer?
  • Maandagavond 5 juni 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur (online)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaand aanmeldformulier.
U ontvangt uiterlijk een week voor de bijeenkomst van ons een uitnodigingslink voor de bijeenkomst op het mailadres waarmee u zich heeft aangemeld.
Ziet u de datum waarvoor u zich wilt aanmelden er niet meer tussen staan? Dan is het maximum aantal deelnemers bereikt.
Wilt u op de hoogte worden gehouden als er een extra moment wordt ingepland? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@braams.nl.

We zien uit naar het delen van elkaars ervaring en deskundigheid!

Hartelijke groet, namens het team, 

Deze lezing is helaas volgeboekt

Direct aanmelden