Veiligheid boven alles: aanscherping maatregelen


Inleiding
Opnieuw is sprake van een (gedeeltelijke) lockdown. Door de regering is een dringend beroep op ons allemaal gedaan om het aantal sociale contacten tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd rust ook op de schouders van Psychologenpraktijk Braams de plicht de hulpverlening draaiende te houden.

Richtlijnen per 15 oktober
Psychologenpraktijk Braams wil er alles aan doen om de zorg voor haar cliënten zo goed en zo veilig mogelijk door te laten gaan. Per 15 oktober gelden daarom de volgende aangescherpte richtlijnen:

Hygiënemaatregelen
Braams wijst nogmaals op de bestaande hygiënemaatregelen: handen wassen en desinfecteren, hoesten in de elleboog, anderhalve meter afstand bewaren etc.. Voor iedereen blijft gelden dat vanuit huis behandeld wordt indien er sprake is van gezondheidsrisico's.

Mondkapjes
Voor de cliënten geldt het vriendelijke verzoek/dringend verzoek om op de gangen en in de wachtkamers mondkapjes te dragen. In alle behandelkamers is een voorraadje mondkapjes beschikbaar. Ouders wachten tijdens de afspraak van hun kind niet in de wachtkamer. 

Richtlijnen diagnostiek en behandelafspraken:
Of een afspraak plaatsvindt via (beeld)bellen of face-to-face is in principe iets wat de behandelaar en de cliënt samen afspreken. 

Kinderen tot 13 jaar:
Afspraken met kinderen tot 13 jaar kunnen gewoon face-to-face doorgang vinden, ook als ze verkoudheidsklachten hebben. Ze hoeven geen mondkapje te dragen. Het uitgangspunt is dat ouders niet meer aanwezig zijn dan noodzakelijk is: ouders halen en brengen hun kind. Nogmaals: ouders wachten tijdens de afspraak van hun kind niet in de wachtkamer. 

Diagnostiek-afspraken bij dyslexie:
Diagnostiek zal op locatie blijven plaatsvinden. De ouders mogen niet in de diagnostiekruimte zijn. Ze mogen uiteraard wel meelopen met hun kind naar de diagnostiekruimte.

Diagnostiek-afspraken bij kinder- en jeugdpsychologie:
Het screeningsgesprek vindt zoveel mogelijk op locatie plaats. Nogmaals: zorg daarbij wel voor voldoende afstand! In dit screeningsgesprek bespreekt de hulpverlener hoe de vervolgafspraken er uit zien, en welke afspraken op locatie en welke via beeldbellen plaatsvinden. 

Het team van Psychologenpraktijk Braams dankt alle betrokkenen voor de medewerking!


 
Direct aanmelden